Dodana: 17 październik 2018 14:14

Zmodyfikowana: 17 październik 2018 14:14

Szpital w Bielsku Podlaskim ma być jeszcze lepszy dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego

Lepsze warunki pracy, a przede wszystkim lepsze warunki leczenia będą mieli, albo już mają dzięki temu pacjentki i pacjenci w zakresie ginekologii, patologii, położnictwa i neonatologii oraz oddziału urazowo-ortopedycznego i poradni urazowo-ortopedycznej oraz oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej i poradni chirurgicznej w szpitalu w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu nowe inwestycje w szpitalu w Bielsku Podlaskim (1).JPG

– Dzisiaj chcemy pokazać co mamy, dzięki komu to mamy i co w związku z tym nas czeka – zapowiedziała na początku spotkania z samorządowcami, przedstawicielami NFZ i pracownikami szpitala Bożena Grotowicz. I zaczęła wymieniać: - Dzięki ciężkiej pracy i współpracy z NFZ udało nam się uzyskać pozytywną opinię i złożyć wnioski do urzędu marszałkowskiego. Dzięki temu bardziej kompleksową opieką zostaną objęte pacjentki i noworodki na oddziale ginekologicznym, patologii, położnictwa i neonatologii. Z kolei dofinansowanie oddziału urazowo-ortopedycznego pozwoli zwiększyć efektywność i dostępność  do specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia. Dzięki temu programowi naprawdę zwiększymy dostępność, a nasi pacjenci nie będą już musieli szukać szczęścia w Warszawie, Poznaniu czy Białymstoku.

W uroczystości udział wzięli także marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno.

– Gratuluję rozwoju szpitala i tych sukcesów. To bardzo dobry przykład wykorzystania funduszy unijnych i cieszę się, że udało się dofinansować z naszego RPO te dwa projekty – podkreślił marszałek Leszczyński.

A Maciej Żywno dodał: - Środki unijne mają do siebie, że wymagają odpowiednich procedur. Dlatego chciałem podziękować za wytrwałość i cierpliwość i, że po kilku nieudanych próbach uda się doposażyć szpital – podkreślił wicemarszałek. - To istotne i ważne bo to naprawdę bardzo dobry szpital. Sam wielokrotnie tu swoją mamę przywoziłem i mogę potwierdzić, że warunki tu są świetne. I jestem przekonany, że każde kolejne przedsięwzięcie, inwestycja i projekt będą mogły jeszcze lepiej być wdrażane.

Szpital w Bielsku Podlasku jest zarządzany przez Starostwo Powiatowe w Bielski Podlaskim. Starosta Sławomir Starski podziękował w środę pracownikom i dyrekcji szpitala za ich pracę.

- Rzeczywiście od 16 lat wiemy co mamy robić i dzięki współpracy i życzliwości wielu osób udaje nam się budować piękny, wielki szpital – podkreślał starosta. - On oczywiście zasługuje na miano lidera w regionie, mamy 24 miejsce w kraju i z tego trzeba się cieszyć. Ale szpital to nie tylko sprzęt ale i ludzie. A my mamy szczęście do nich.

Rewolucja na ginekologii

Oddział ginekologiczny i położniczo-noworodkowy w Bielsku Podlaskim liczy 39 łóżek. Dysponuje salą operacyjną, salą do cięć cesarskich, dwiema salami porodowymi. W salach pacjentek dostępne są łazienki. W 2016 r. oddział przeszedł gruntowny remont. Sale położnicze wyposażone są w stanowiska do pielęgnacji niemowląt, zorganizowane są w systemie rooming-in - noworodki przebywają razem z mamami. Rocznie leczonych jest ok 700 pacjentek, odbywa się ponad 250 porodów (do 2020 ma być ich 400). Przy oddziale funkcjonuje szkoła rodzenia i poradnia laktacyjna.

W ramach projektu doposażone zostaną  oddziały: ginekologiczny i położniczo-noworodkowy, neonatologiczny, oddział rehabilitacyjny oraz gabinety podstawowej opieki zdrowotnej i poradnia dla kobiet.

Wymienione zostaną stoły operacyjne, łóżka porodowe, aparat do znieczuleń. Zakupiony zostanie m.in. laparoskop, zestaw do histeroskopii, aparat do urodynamiki. Wymienione zostaną łóżka szpitalne, łóżeczka noworodkowe i stanowiska do pielęgnacji niemowląt. W wyniku realizacji projektu wykonywana będzie diagnostyka nietrzymania moczu, zabiegi układu moczowego, histeroskopia.

Do poradni dla kobiet wprowadzone będą nowe formy diagnostyki - zakupiony zostanie kolposkop, aparat USG umożliwiający diagnostykę wad rozwojowych płodu, wymieniony zostanie fotel ginekologiczny. Pacjentki po zabiegach ginekologicznych i porodach będą miały zwiększony dostęp do rehabilitacji - zakupiony zostanie sprzęt do ćwiczeń ogólnousprawniających. Doposażony zostanie POZ (m.in. aparat EKG, pulsoksymetr, aparat do mierzenia poziomu bilirubiny).

Koszt inwestycji to ponad  2,5 mln zł, dofinansowanie wyniesie prawie 2,2 mln zł. Projekt zakończony zostanie w styczniu przyszłego roku. W efekcie do 2020 roku planuje się przekroczenie progu 400 porodów.  

Zwiększy się dostępność do specjalistów i zabiegów

Kolejny projekt (jego wartość to ok. 5,8 mln zł a dofinansowanie z RPO – 3,9 mln zł) ma na celu zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby oddziału urazowo-ortopedycznego i poradni urazowo-ortopedycznej oraz oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej i poradni chirurgicznej oraz przebudowę i wyposażenie centralnej sterylizatorni.

Jak podkreśliła w środę dyrektor szpitala Bożena Grotowicz - zakup aparatury medycznej umożliwi wykonywanie nowoczesnych zabiegów z zakresu chorób układu naczyniowego, takich jak: zabiegi hybrydowe z zastosowaniem ramienia C fluoroskopią i automatycznym podawaniem kontrastu, zabiegi mikrochirurgii, endowaskularne: leczenie miażdżycy tętnic; niedrożności, zwężenia tętnic szyjnych; wszczepiania stetngrafów w schorzeniach aorty, leczenie tętniaków aorty i tętnic obwodowych; zatorów i zakrzepic, żylaków kończyn dolnych, zaopatrywania urazów naczyniowych. Planuje się przesunięcie świadczeń z Oddziału Chirurgicznego do poradni  poprzez zakup aparatu USG Doppler, co umożliwi wykonywanie w trybie ambulatoryjnym wstępnej diagnostyki, kwalifikacji do zabiegu, ocenę i monitorowanie pacjenta po zabiegu, diagnostykę prowadzonego leczenia i monitorowanie jego skuteczności.

W Oddziale Urazowo-Ortopedycznym nastąpi koncentracja zabiegów małoinwazyjnych
i specjalistycznych zabiegów artroskopowych w technologii 4K, zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego i rewizyjnej oraz innych zabiegów w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego.  Do poradni urazowo-ortopedycznej przesunięte zostaną małe zabiegi chirurgii ręki.

Zakup szyn do ćwiczeń biernych umożliwi przesunięcie z oddziału urazowo-ortopedycznego do poradni świadczeń rehabilitacyjnych m.in. po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego i rewizyjnej.

(mk)

facebook