Dodana: 12 kwiecień 2018 11:06

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2018 14:49

Suwałki. Konferencja otwierająca polsko-litewski program walki z osteoporozą

W czwartek, 12 kwietnia br. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach odbywa się inauguracja projektu „Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą”. Przedsięwzięcie realizują Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach i Szpital Okręgowy w Olicie (Litwa). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020

Ilustracja do artykułu Attachment0.jpeg

Udział w spotkaniu biorą przedstawiciele współpracujących Szpitali, samorządowcy, reprezentanci instytucji publicznych, a także władze regionu. Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.
- Współpraca transgraniczna, w tym wypadku z litewskimi sąsiadami, dla naszego regionu ma nie tylko ogromne znaczenie gospodarcze, ale również społeczne – i to dzięki dobrej współpracy realizowane są takie projekty, jak ten mający na celu profilaktykę i leczenie osteoporozy. – mówił Jerzy Leszczyński -  Osteoporoza jest obecnie uznana za jedną z chorób cywilizacyjnych. Wymiana doświadczeń środowisk medycznych, współpraca przy podejmowaniu działań profilaktycznych i leczenia jest jednym z głównych elementów zapobiegania chorobie i podnoszenia jakości życia osób już nią dotkniętych.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Jego celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podjęcie wspólnych działań na rzecz walki z osteoporozą w regionie pogranicza polsko-litewskiego.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, planowanych działań, grup docelowych oraz spodziewanych efektów.

 ***

Zarówno w Polsce, jak i na Litwie widoczne jest przyspieszenie procesu starzenia społeczeństwa, jednocześnie obserwuje się zwiększenie długości życia mieszkańców.

Jedną z głównych chorób ludzi starszych jest osteoporoza, która uznana została przez World Health Organization za chorobę cywilizacyjną, „epidemię XXI wieku”, liczba osób zagrożonych osteoporozą wzrasta.

Należy podkreślić, iż osteoporoza to nie tylko problem zdrowotny, ale także socjoekonomiczny, co wynika z kosztów wiążących się z leczeniem złamań, będących następstwem osteoporozy. Wg International Osteoporosis Foundation w Europie osteoporoza jest już częstszą przyczyną niepełnosprawności niż nowotwory (z wyjątkiem raka płuc). WHO ostrzega, że w niektórych najbardziej starzejących się krajach, w tym w Polsce i na Litwie, osteoporoza może nawet zachwiać budżetem służby zdrowia z powodu wzrostu kosztów leczenia złamań. O ile w 2000 r. na leczenie złamań osteoporotycznych przeznaczono w EU 1,7 mld euro, to w 2050 r. ta kwota może się zwiększyć do 76,7 mld euro

 

 

oprac.ak

facebook