Dodana: 9 maj 2018 12:46

Zmodyfikowana: 9 maj 2018 12:46

Standard wykonywania zawodów medycznych - ogólnopolska konferencja UMB

W dniach 11-12 maja 2018 r. w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1) po raz drugi odbędzie się konferencja naukowa poświęcona problemom prawa medycznego. Swoją obecność potwierdziły wybitne autorytety z dziedziny prawa medycznego. Dwudniowa konferencja rozpocznie się w najbliższy piątek o godz. 11.

Ilustracja do artykułu prawo_medyczne.jpg

Program

PIĄTEK 11.05.2018

11.00 - otwarcie obrad - Władze UMB

11.10 - przywitanie uczestników konferencji - dr hab. A. Górski, prof. UJ

 

PANEL I

11.15 - 11.30                       prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk - Konstytucyjne cechy zawodów medycznych a standard ich wykonywania

11.30-11.45                          prof. dr hab. Ewa Bagińska - Standard wykonywania zawodu lekarza z punktu widzenia prawa cywilnego

11.45-12.00                          dr hab. Maria Boratyńska - Miejsce standardów lekarskich w systemie prawa medycznego - teoria i praktyk

12.00-12.15                          prof. dr hab. Piotr Kardas - Algorytmy postępowania w medycynie a przypisanie przestępstwa

12.15-12.25                          dr Renata Chrzan - Kontrowersje wokół błędów lekarskich

12.25-12.40                          dr Julia Kapelańska - Pręgowska - Standard wykonywania zawodu lekarza z punktu widzenia prawa międzynarodowego

12.40-12.55                          dr hab. Monika Urbaniak - Standardy etyki a wykonywanie zawodu lekarza we Włoszech

12.55-13.25                          dr hab. Anna Pacian, prof. Teresa Kulik, dr Krzysztof Michalak - Zdrowie publiczne w systemie ochrony zdrowia

13.25-13.50                          dyskusja

13.50-14.30                          przerwa na kawę

 

PANEL II

14.30-14.45                          dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM - Standard wykonywania zawodów medycznych a procedury zapłodnienia pozaustrojowego

14.45-15.00                          dr Ewa Plebanek - Naruszenie standardów postępowania w położnictwie i ginekologii jako przesłanka przypisania odpowiedzialności karnej

15.00-15.15                          dr Jolanta Pacian - Wymagania dla zawodów medycznych w populacji pediatrycznej

15.15-15.30                          dr Błażej Kmieciak - Standard profesjonalnego postępowania w psychiatrii

15.30-15.45                          dr Jan Ciechorski - Przymus w psychiatrii - standardy postępowania

15.45-16.00                          dr Żaklina Skrenty - Standardy wykonywania zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego - wybrane zagadnienia

16.00-16.15                          dr Rafał Michalczak - Standardy wykonywania zawodu lekarza w modelu telemedycyny - spojrzenie w (niedaleką) przyszłość

16.15-16.30                          mgr Katarzyna Maria Zoń - Standardy wykonywania zawodu lekarza w modelu telemedycyny w świetle prawa polskiego

16.30-17.00                          dyskusja

 

SOBOTA

PANEL III

10.30-11.15                          mgr Łukasz Baranowski, dr Magdalena Grassmann - Standard wykonywania zawodu lekarza w aspekcie historycznym
                                             (wystąpienie połączone ze zwiedzaniem Pałacu Branickich)

11.15-11.30                          SSN Wiesław Kozielewicz - Standard wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako sądu dyscyplinarnego

11.30-11.45                          dr Iwona Wrześniewska-Wal - Rola sądów lekarskich w kształtowaniu standardów wykonywania zawodu lekarza

11.45-12.00                          adw. Joanna Lazer, r.  pr. Małgorzata Hudziak - Jak bronić się przed roszczeniami pacjentów?

12.00-12.15                          dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ, prof. UMŁ - Reguły ostrożności przy zabiegach kosmetycznych

12.15-12.30                          dr Paweł Lipowski - Standardy prawne dla zapewnienia jakości w ochronie zdrowia a wykonywanie zawodów medycznych

12.30-12.45                          dr hab. Dorota Karkowska - Standard wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

12.45-13.00                          dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz - Standard wykonywania zawodu farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej

13.00-13.15                          dr Katarzyna Męłgieś - Standardy w działalności psychoterapeutów

13.15-13.30                          dr Emilia Sarnacka - Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty

13.30-13.45                          Konrad Jagocha - Standard postępowania w ochronie zdrowia a tajemnica lekarska

13.45-14.20                          dyskusja

14.20                                     dr hab. Adam Górski, prof. UJ - podsumowanie obrad

facebook