Dodana: 1 lipiec 2017 11:55

Zmodyfikowana: 1 lipiec 2017 11:55

Rozbudowa szpitala miejskiego w Białymstoku

Pacjenci, którzy w przyszłości trafią do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, będą mieli jeszcze lepsze warunki, niż obecnie. Miasto ogłosiło przetarg na rozbudowę szpitala.

Ilustracja do artykułu szpital.jpg

Do istniejącego budynku szpitala zostanie dobudowane nowe, czterokondygnacyjne skrzydło. Zostanie ono zlokalizowane w północnej części działki, w miejscu gdzie teraz jest parterowa przybudówka, która zostanie rozebrana.

W nowej części szpitala powstanie piwnica, gdzie będą m.in. pomieszczenia zabiegowe diagnostyki tomograficznej. Na parterze zostanie ulokowana przychodnia gastrologiczna i ogólna. Na pierwszym i drugim piętrze powstaną sale dla chorych i pomieszczenia personelu. Trzecie piętro zostanie przeznaczone na aptekę szpitalną, pomieszczenia biurowe i techniczne. Powierzchnia każdej kondygnacji będzie liczyła powyżej 300 m2.

– Ta inwestycja pozwoli poprawić komfort pacjentów szpitala – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. – Od kilku lat staramy się modernizować nasz miejski szpital, tak aby stworzyć tam białostoczanom jak najlepsze warunki do leczenia.

Na oferty do przetargu Miasto czeka do 20 lipca. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2018 roku.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK powstał w 1960 roku w budynku, który został wybudowany ok. 1919 r. Mieściło się tam Gimnazjum Hebrajskie. Obecnie budynek jest włączony do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. W szpitalu są dwa oddziały – chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym oraz chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Działają tam także poradnie specjalistyczne i gabinet lekarza POZ. Szpital prowadzi też Szkołę Rodzenia, która mieści się przy ul. gen. J. Bema 89D.

Za: UM Białystok

facebook