Dodana: 15 marzec 2018 08:07

Zmodyfikowana: 15 marzec 2018 08:07

Rewolucja w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży – kończy się przebudowa SOR, a zaczyna wielka przebudowa Oddziału Kardiologicznego

Nie byłoby tej rewolucji, gdyby nie wsparcie finansowe Zarządu Województwa Podlaskiego. Ponad 1,6 mln zł na przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i ponad 4 mln zł na przebudowę Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia.

Ilustracja do artykułu GLOWNE.jpeg

W środę, 14 marca w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z dyrektorem szpitala Romanem Eugeniuszem Nojszewskim umowy na dofinansowanie tych inwestycji. W uroczystości w łomżyńskim szpitalu udział wziął także Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek, wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Podlaskiego i przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, Katarzyna Zajkowska, dyrektor Departamentu Zdrowia oraz lekarze, pielęgniarki i pracownicy.

- Podpisujemy dzisiaj dwie ważne umowy, które znacząco wspierają Szpital Wojewódzki w Łomży. Wszyscy wiemy, jak często choroby serca nas dotyczą, w statystykach są na pierwszych miejscach jeśli chodzi o nagłe przypadki i ta opieka kardiologiczna, a później rehabilitacja jest bardzo potrzebna – mówił Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Cały projekt przebudowy oddziału kardiologicznego opiewa na 11 mln zł, co w znacznej mierze zostanie sfinansowane z budżetu województwa. Podobnie było i z przebudową SOR-u. W tym roku to wprawdzie 42 tys. zł, ale cały projekt sfinansowany z programu krajowego to ponad 5 mln zł, z czego dotacja województwa wyniosła ponad 1,6 mln zł.

Chodzi o tzw. wkład własny w kwocie 4 099 384,34 zł na przebudowę Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu 10 899 380,21 zł.

Druga z podpisanych umów dotyczyła dotacji celowej w kwocie 42 077,34 zł na przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Razem z ubiegłoroczną dotacją z budżetu województwa na ten cel łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 1,6 mln zł. Sam szpital na ten cel wyłożył 285 835,80 zł. Całkowita wartość projektu zaś to 5 308 448,08 zł.

W sumie Zarząd Województwa w ramach remontów ale i przebudowy w latach 2014-2020 dofinansował łomżyński szpital kwotą 25 mln 273 tys. zł.

- To pokazuje jak ważne są dla nas wszystkie jednostki na terenie województwa – zaznaczył Jerzy Leszczyński. - Ten szpital jest prowadzony bardzo dobrze. Wymaga wsparcia w wielu obszarach i to wsparcie staramy się realizować. Dziękuję więc poprzedniemu dyrektorowi za uruchomienie tych projektów. Dziękuję ordynatorom i zaangażowanym pracownikom, bo taka przebudowa to olbrzymie wyzwanie logistyczne dla całego szpitala. Ale żeby było lepiej, trzeba się czasami trochę pomęczyć.

Dyrektor Roman Nojszewski podziękował Zarządowi Województwa Podlaskiego za wsparcie finansowe szpitala. - SOR dzięki wkładowi własnemu województwa jest już niemal na ukończeniu. To chyba najładniejszy SOR jaki widziałem, dzięki temu nocną i świąteczną pomoc mogliśmy lepiej zorganizować – mówił dyrektor. - Opieka kardiologiczna to największe dla nas teraz wyznanie. Dla mnie serce jest podstawą i najważniejsze, żeby ta pompa u nas dobrze pracowała. To duże wyzwanie, utrzymanie 3 stopnia referencyjności.

Jak przyznał ordynator Oddziału Kardiologicznego Romuald Krynicki na taką zmianę czekał 20 lat. – Ta przebudowa oznacza dla nas i pacjentów zupełnie nową jakość, zwłaszcza że ciągle rosną wymagania odnośnie opieki nad pacjentem. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli sprostać nowym standardom.

O prawdziwej rewolucji w szpitalu mówił zaś Jacek Piorunek. – Czekaliśmy na to lata, właściwie od początku istnienia tego szpitala. To olbrzymie wyzwanie: remont całego piątego piętra, całkowicie zmodernizowany oddział kardiologii, rehabilitacji kardiologicznej – wyposażenie w najlepszej jakości sprzęt. I dodał: - Przez sam oddział intensywnej rehabilitacji kardiologicznej przechodzi rocznie 2,5 tys. pacjentów z Łomży i okolicznych powiatów. Cieszymy się, my łomżyniacy, że szpital poprawia infrastrukturę i daje nam wszystkim bezpieczeństwo.

(mk)

_____________________________

SZCZEGÓŁY PODPISANYCH UMÓW

1. Dotacja celowa w kwocie 4 099 384,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomżyrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu           10 899 380,21 zł,  

w tym:

Środki z UE                                      6 799 995,87 zł

Środki z budżetu Województwa     4 099 384,34 zł

W ramach projektu:

 1. zostanie przeprowadzona modernizacja V piętra budynku szpitala, tj. Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,
 2. zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna do:
 • Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
 • Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,
 • Pododdziału Udarowego,
 • Poradni Kardiologicznej.

Na potrzeby ww. oddziałów i poradni zostaną zakupione, m.in.:

 • system monitorowania Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań umożliwi ocenę całego układu sercowo-naczyniowego,
 • respirator,
 • 16 łóżek specjalistycznych intensywnego nadzoru,
 • defibrylatory,
 • aparaty EKG,
 • echokardiografy,
 • holtery EKG,
 • kardiostymulatory,
 • pompy infuzyjne,
 • łózka rehabilitacyjne,
 • sprzęt rehabilitacyjny.

Nowa aparatura zastąpi dotychczasową, używaną od wielu lat, jak też będzie uzupełnieniem brakującej aparaty, co pozwoli na wprowadzenie nowych technologii, rozszerzenie diagnostyki, możliwości leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie kardiologii, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i jakość udzielanych świadczeń w naszym Szpitalu.

Rzeczowa realizacja projektu jest przewidziana na lata 2018 – 2019.

2. Dotacja celowa w kwocie 42 077,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt 

i aparaturę medyczną” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu           5 308 448,08 zł, w tym:

- środki z UE:                                    3 384 008,10 zł,

- środki z budżetu Województwa:  1 638 604,18 zł, w tym:

- w 2017 roku                         1 596 526,84 zł

- w 2018 roku                                   42 077,34 zł

- środki własne Szpitala                     285 835,80 zł

Projekt obejmuje przebudowę istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz doposażenie Oddziału w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę medyczną.

W ramach projektu rozpoczętego w 2017 roku powstała profesjonalna sala obserwacyjna z siedmioma łóżkami wspólna dla pacjentów zabiegowych i internistycznych oraz zostały utworzone trzy stanowiska wstępnej intensywnej terapii. W jednym miejscu został umiejscowiony obszar konsultacyjny – gabinet internistyczny, obszar terapii natychmiastowej, obszar obserwacji i wstępnej intensywnej terapii umożliwiający prawidłowy nadzór nad pacjentami.

Dokonany został również rozdział pacjentów planowanych i stabilnych do konsultacji od pacjentów ostrych zabiegowo/internistycznych. Powstał gabinet triage* – decydujący o kolejności i szybkości przyjęć konkretnych pacjentów (zwiększenie bezpieczeństwa obsługi pacjentów) oraz przygotowane zostało biuro do zapisów pacjentów planowanych oraz rejestracji pacjentów przybywających do SOR ze skierowaniem i na konsultację.

*Triage lub Triaż (fr. triage – segregowanie, sortowanie) – procedura medyczna stosowana w medycynie ratunkowej, umożliwiająca służbom medycznym segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania.

Realizacja projektu kończy się w 2018 roku.

W latach 2014-2017 Samorząd Województwa Podlaskiego wsparł działalność Szpitala przekazując kwotę 25.237.214 zł na remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz dofinansowanie projektów unijnych.

 

 

facebook