Dodana: 18 maj 2018 15:21

Zmodyfikowana: 18 maj 2018 15:24

Program Polska Białoruś Ukraina 2014-2020 – spotkanie z przedstawicielami strony białoruskiej w urzędzie marszałkowskim

W dniach 17-18 maja br. odbyło się spotkanie delegacji reprezentującej Obwód Grodzieński ds. zdrowia z Przedstawicielami Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Departamentu Zdrowia. Spotkanie związane było z realizacją Programu Polska Białoruś Ukraina 2014-2020 w ramach, którego zostały wybrane do dofinansowania dwa projekty. Projekty będą realizowane przez Szpitale Wojewódzkie nadzorowane przez Województwo Podlaskie we współpracy z partnerami z obwodu Grodzieńskiego.

Ilustracja do artykułu IMG_7629.JPG

Pierwszy projekt realizuje SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku w partnerstwie z Grodzieńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym pn. Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w urologii onkologicznej w regionie białostockim i grodzieńskim  (1 610 130,22 EUR).

Projekt ma za zadanie podnieść jakość opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej mieszkańców Białegostoku i Grodna poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Szpitale w związku ze wspólnym tematem projektu zakupią komplet wyposażenia do sal operacyjnych, systemy wideo do endourologii, narzędzia chirurgiczne, aparaty USG, defibrylatory. Projekt ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na operacje w urologii onkologicznej w obu regionach. Projekt zakłada podniesienie jakości wykonywanych usług poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia i diagnostyki, w Grodnie:

laparoskopowa prostatektomia, krioablacja raka nerki, natomiast w Białymstoku: Celowana Biopsja TRUS/MRI, resekcja węzłów chłonnych pod kontrolą fluorescencji. Nastąpi również wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy partnerami dzięki planowanym spotkaniom tematycznym oraz wspólnym konferencjom.

 

Drugi projekt realizuje Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach w partnerstwie z Grodzieńskim Ratunkowym Szpitalem Klinicznym pn. Modelowy program opieki medycznej w zakresie walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko białoruskiego (1 667 053,44 EUR).

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, jak również poprawa jakości infrastruktury medycznej, wzrost poziomu wiedzy personelu medycznego na bazie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, pozyskania nowej wiedzy medycznej, wzrost świadomości mieszkańców regionów partnerskich w zakresie roli profilaktyki i wczesnej diagnostyki dla efektywnego leczenia.

W ramach projektu przewidziano zbiór kompleksowych działań w tym m.in. 2 konferencje projektu (otwierająca w Suwałkach, zamykająca w Grodnie), 6 specjalistycznych szkoleń dla kadry medycznej, 2 wizyty studyjne (w Grodnie i w Suwałkach), szkolenie symulacyjne, seminaria on-line, modernizację oddziału reumatologii w Szpitalu w Suwałkach i wyposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala w Suwałkach oraz Szpitala w Grodnie gdzie diagnozuje się i leczy osteoporozę w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, kampanię informacyjną dotyczącą osteoporozy (spotkania informacyjne dla mieszkańców, poradnik „osteoporoza to nie wyrok”, profilaktyczne badania densytometryczne, zajęcia rehabilitacyjne i nornic walking, spotkania z dietetykiem). W ramach projektu wśród personelu partnerskich szpitali powołana zostanie Rada ds. osteoporozy, której celem będzie stworzenie wspólnych standardów diagnostyki i leczenia osteoporozy oraz podsumowanie zrealizowanych w ramach projektu działań profilaktycznych. Na bazie stworzonego potencjału w Szpitalu w Suwałkach i w Szpitalu w Grodnie utworzone zostaną Centra Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy.

 

Skład delegacji:

Striżak Andrzej Aleksandrowicz - Szef Wydziału Zdrowia Regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodno (dalej - Regionalny Komitet Wykonawczy), szef delegacji

Patelskij Jurij Władimierowicz - naczelny lekarz instytucji ochrony zdrowia "Grodno Regionalny Szpital Kliniczny";

Łazarewicz Siergiej Nikołajewicz - naczelny lekarz instytucji zdrowotnych "Miejski Szpital Kliniczny Ratownictwa Ratunkowego w Grodnie";

Szumatienko Natalia Alexandrovna- Główny Specjalista Departamentu Pracy Organizacji i Pracy Głównego Gwardii Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego;

Krotkova Elena Nikolaevna, członek Stałego Komitetu Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi ds. Edukacji, nauki, kultury i rozwoju społecznego, członek Rady Republiki Zgromadzenia.

 

facebook