Dodana: 11 sierpień 2018 13:50

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2018 13:58

Profilaktyka i rehabilitacja. W BCO ruszyły dwa ważne programy dla osób z chorobą onkologiczną

Sobota, 11 sierpnia była wyjątkowym dniem dla pacjentów, ale i pracowników Białostockiego Centrum Onkologicznego. Tego dnia uroczyście zainaufurowano rozpoczęcie dwóch, ważnych dla mieszkańców Podlaskiego projektów unijnych: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” oraz „Wiedza podstawą działania. Szkolenie i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

Ilustracja do artykułu Attachment7.jpeg

– Kiedy rok temu objęłam stanowisko dyrektora BCO podjęłam też zobowiązanie o zapewnieniu większego dostępu do pacjenta. Dzisiejsza akcja to zwieńczenie pracy całego zespołu, rozpoczęcie kampanii nastawionej na pacjentów – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO. - To duże przedsiewzięcie skierowane przede wszystkim do pacjentek w nowotworem piersi. Nastawiamy się na pacjanetów w czasie choroby, tych którzy chcą ją pokonaą i którzy już w niej funkcjonują.

–Dzisiaj już w sposób formalny rozpoczynamy realizacje dwóch projektów, których łączna wartość przekracza 10 mln zł i adresowana jest do ponad 8,5 tys. mieszkanek – wyjaśniał Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. - To ważne, żebyśmy pamiętali o profilaktyce, także mężczyźni. Chyba żaden system nie podołałby, jeśli mieszkańcy sami wcześniej nie poddali się badaniom profilaktycznym. I chyba nie ma wśród nas osób, którzy by w swoim otoczeniu nie spotkali się z tą chorobą, z kimś kto przeszedł tę gehennę. Musimy podejmować wszelkie działania żeby temu zapobiec, także jako samorządowcy na każdym szczeblu.

Co to za projekty

Projekt „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” współfinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Liderem projektu jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. 

Całkowita wartość projektu: 9 593 375,92 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 9 113 238,19

Głównym celem projektu jest rehabilitacja medyczna i psychologiczna oraz edukacja osób po chorobie onkologicznej w celu umożliwienia im powrotu do pracy. Z uwagi na niski odsetek pacjentów, którzy po chorobie wracają do aktywności zawodowej oraz zwiększającą się zachorowalność na nowotwory niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne i medyczne ukierunkowane na edukację w zakresie profilaktyki III-rzędowej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Efektem podejmowanych działań będzie powrót do aktywności zawodowej i społecznej pacjentów po chorobie onkologicznej.

Projekt ma objąć wsparciem 4900 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali bądź zachorują na nowotwór złośliwy.

Projekt „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Liderem projektu jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi wśród kobiet w wieku 50-69 lat, poprzez zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania profilaktyczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz wykrywanie chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane są na poprawę świadomości dbania o własne zdrowie, a przez to zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (mammograficzne). Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie wieku aktywności zawodowej kobiet województwa podlaskiego.

Wartość projektu: 1 514 308,80 PLN

Dofinansowanie z UE: 1 420 053,80 PLN

Projekt ma objąć wsparciem w zakresie Programu profilaktyki raka piersi 3693 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W szczególności działaniami projektowymi mają być objęte kobiety z obszarów tzw. „białych plam” (powiat wysokomazowiecki, siemiatycki, zambrowski, łomżyński, kolneński, oraz Suwałki, Sejny), z miejscowości poniżej 20 mieszkańców, obszarach wiejskich. Z uwagi na niski procent zgłaszalności na badania mammograficzne kobiet z w/w obszarów.

O szczegółach Projektu dotyczącego rehabilitacji przeczytasz TUTAJ, a profilaktyki TUTAJ.

Wyjątkowa sobota w BCO

W sobotę 11 sierpnia Białostockie Centrum Onkologiczne w sposób wyjątkowy zaplanowano "Wielkie Otwarcie Projektów Unijnych". Już o godz. 11.00 można było się spotkać z Dorotą Sokołowską – dziennikarką Polskiego Radia Białystok. W tym czasie zaczęły się też szkolenia z samobadania piersi (przeprowadzane na fantomie).

Poza tym kobiety w wieku 50-69 lat wykonają bezpłatną mammografię (badanie z dowodem osobistym, raz na 2 lata refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia). Poza tym można też skonsultować się z lekarzem onkologiem oraz dietetykiem (chętni wykonają analizę składu ciała). Co więcej, każdy otrzyma możliwość zbadania poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, zmierzenia cukru i ciśnienia. Zaplanowano także masaże twarzy i dłoni, doradztwo kosmetyczne oraz pokaz makijażu.

(opr.mk)

 

facebook