Dodana: 7 wrzesień 2018 12:36

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2018 12:36

Podpisanie umów w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku. Tomograf do Działu Diagnostyki Obrazowej i Urologia Onkologiczna na światowym poziomie

Zakup nowego tomografu z budżetu województwa dla Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pozyskanie środków na realizację projektu pn. „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 to tematy dzisiejszej, 7 września konferencji prasowej w Szpitalu Wojewódzkiego w Białymstoku. O obu tych pozytywnych wydarzeniach poinformowali Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Bogdan Dyjuk, dyrektor szpitala Cezary Nowosielski oraz lekarze Agnieszka Januszko i Robert Kozłowski.

Ilustracja do artykułu Śniadecja dotacja na tomograf i grant PLBYUA (13).JPG

- Zarząd Województwa Podlaskiego przywiązuje dużą wagę do spraw związanych z opieką zdrowotną mieszkańców. Wyrazem tej troski jest wsparcie finansowe inwestycji, jakiego udzielamy temu i innym szpitalom – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński. – Zakup tomografu, tak potrzebnego w tym szpitalu to pilna sprawa, dlatego zostanie zrealizowana w całości z budżetu województwa. Diagnostyka musi być realizowana na bieżąco.

Marszałek dodał, że tylko w tej kadencji samorząd przeznaczył 60 mln zł na zakup sprzętu do jednostek służby zdrowia, podległych samorządowi województwa, a do Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku – około 17 mln zł.

- Na wkłady własne do projektów unijnych dotyczących służby zdrowia przeznaczyliśmy w tej kadencji 42 mln zł – uzupełnił Bogdan Dyjuk, podkreślając, że zdrowie mieszkańców należy do priorytetów zarządu – Uważamy, że w XXI wieku nie możemy sobie pozwolić na to, by sprzęt w szpitalach pochodził z ubiegłego wieku, dlatego staramy się podążać za postępem i w miarę możliwości wspieramy wszystkie nasze jednostki finansowo.

Drugi tomograf jest niezbędny

W Dziale Diagnostyki Obrazowej Szpitala od 2013 r. działa Pracownia Tomografii Komputerowej z jednym tomografem. Do końca sierpnia bieżącego roku wykonano w niej  prawie 93 tysiące badań. Dzięki otrzymanej dotacji, szpital wzbogaci się o drugi 64-rzędowy tomograf. Będzie to aparat nowej generacji, w którym  poprzez zastosowanie wielu rzędów detektorów promieniowania rentgenowskiego uzyskuje się większy jednorazowy zakres badania.  To oznacza zredukowanie do potrzebnego minimum dawki promieniowania. 

 

- Jeden tomograf w Dziale Diagnostyki Obrazowej wykonywał miesięcznie średnio ok. 2000 tomografii komputerowych. W sumie wykonał już pół miliona skanów, dlatego drugi aparat był bardzo potrzebny – powiedział dyrektor Cezary Nowosielski dziękując samorządowi za wsparcie finansowe.

- Nowy tomograf jest bardziej nowoczesny, szybszy, wyposażony w więcej funkcji, bardziej przyjazny dzieciom i osobom z dużą nadwagą. Jest nam po prostu niezbędny. I łatwiej nam będzie zorganizować pracę – wyliczała zalety tej transakcji szefowa Działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Agnieszka Januszko.

Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu nastąpi  również zwiększenie dostępności pacjentów do specjalistycznych metod diagnostycznych świadczonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku, a także znacznie podniesie się standard i komfort miejsca leczenia.

Diagnostyka z zakresu tomografii komputerowej stanowi podstawowe badanie i jest najprostszą i najczęściej wykorzystywaną metodą, pozwalającą uzyskać obraz warstw ciała ludzkiego, służącą do oceny stanu anatomicznego i czynnościowego dowolnie wybranych tkanek i narządów.

Dzięki badaniu można zlokalizować ognisko chorobowe nawet kilkumilimetrowej średnicy i uzyskać informacje na temat wielkości, kształtu i umiejscowienia zmian. Jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Urologia Onkologiczna dąży do najwyższego światowego poziomu

Projekt pn. „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej
w regionie Białegostoku i Grodna”
z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 szpital wojewódzki w Białymstoku będzie realizował wspólnie z Grodzieńskim Okręgowym Szpitalem Klinicznym.

- Cieszę się, że to nasz projekt został przyjęty, bo konkurencja była olbrzymia – powiedział ordynator Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Białymstoku Robert Kozłowski.

Projekt odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na operacje w urologii onkologicznej w obu regionach, zakłada podniesienie jakości wykonywanych usług poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia i diagnostyki. W ramach projektu  zostanie zakupiona specjalistyczna aparatura medyczna. Szpitale zakupią komplet wyposażenia do sal operacyjnych, systemy wideo do endourologii, narzędzia chirurgiczne, aparaty USG, defibrylatory.  Szpital Wojewódzki w Białymstoku wzbogaci się o aparaturę do celowanej biopsji TRUS/MRI oraz resekcji węzłów chłonnych pod kontrolą fluorescencji.

- Chcemy i dążymy do tego, by mieć tu najwyższy światowy standard leczenia, a już teraz – nie boję się tego powiedzieć – mamy obecnie średni poziom światowy – dodał ordynator Robert Kozłowski.

Planowane są również spotkania tematyczne oraz wspólne konferencje, w czasie których nastąpi wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy partnerskimi szpitalami z Białegostoku i Grodna.

Projekt będzie realizowany w okresie od grudnia 2018 do czerwca 2020 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 789 033,58 EUR,  dofinansowanie projektu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 to 1 610 130,22 EUR.

Całkowita wartość projektu po stronie Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku wynosi ok. 4,2 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi ok. 3,8 mln zł. Wkład własny w wysokości ok. 420 tys. zł będzie sfinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego.

(at)

 

facebook