Dodana: 28 styczeń 2019 14:19

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2019 15:29

„Partnerstwo dla transplantacji” w województwie podlaskim – podpisano deklarację

W poniedziałek, 28 stycznia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku została podpisana deklaracja wsparcia działań określonych w Liście Intencyjnym z 2011r., dotyczącym Partnerstwa dla Transplantacji w województwie podlaskim.

Ilustracja do artykułu List intencyjny - transplantologia w Podlaskiem (13).JPG

Dzisiejsza deklaracja jak podkreśla wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski rozszerza grono sygnatariuszy Listu z 2011r. o nowe podmioty i tym samym wzmacnia idę programu „Partnerstwo dla transplantacji”. Marszałek Województwa Podlaskiego był w gronie sygnatariuszy podpisanego listu. Na dzisiejszym spotkaniu Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował członek Zarządu Marek Malinowski.

Cele „ Partnerstwa dla transplantacji” obejmują:
- przekonywanie dyrekcji i organów założycielskich szpitali do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach;
- organizację warsztatów edukacyjno-psychologicznych dla lekarzy, poświęconych śmierci mózgu i rozmowie z rodziną zmarłego;
- zaangażowanie szerokiego środowiska lekarskiego do współpracy, współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi w poszczególnych województwach;
- program edukacyjny dla młodzieży i nauczycieli;
- promocję dawstwa narządów przez Kościół katolicki;
- kampanię społeczną podnoszącą świadomość Polaków na temat transplantacji narządów.

List Intencyjny osiem lat temu podpisało piętnastu sygnatariuszy, a dzisiejsza deklaracja została podpisana przez wojewodę podlaskiego, przedstawiciela Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant", a także siedmiu konsultantów wojewódzkich (anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neurochirurgii, neurologii, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego) oraz dyrektorów 15 szpitali z województwa podlaskiego, które posiadają w swoich strukturach oddziały anestezjologii i intensywnej terapii.

Podpisana dziś deklaracja zakłada:
1.wolę dalszego wsparcia działań określonych w Liście Intencyjnym, dotyczącym Partnerstwa dla Transplantacji w województwie podlaskim, polegających na:
- zwiększeniu liczby przeszczepianych narządów pobranych od osób zmarłych;
- zwiększeniu liczby nerek pobranych od dawców rodzinnych;
- utworzeniu stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach;
- podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie wspierania idei transplantacji;
2. podejmowanie działań na rzecz realizacji Programu Partnerstwo dla Transplantacji w województwie podlaskim, wykorzystując swoje doświadczenie, umiejętności oraz potencjał osobowy i techniczny.

Podczas spotkania konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii prof. dr hab. n. med. Marek Gacko przedstawił sytuację dotyczącą transplantologii w województwie podlaskim w oparciu o wyniki analizy ankiet, uzyskanych z poszczególnych szpitali województwa podlaskiego.

Prof. Gacko przypomniał, że w tym roku mija 30 lat od zapoczątkowania transplantologii na terenie województwa podlaskiego. Pierwszej transplantacji w województwie podlaskim dokonano w roku 1989, gdy 15 stycznia 1989 roku w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji Akademii Medycznej w Białymstoku prof. Stanisław Głowiński dokonał pierwszego przeszczepu nerki. Od tego czasu w Białymstoku przeszczepiono 573 nerki. Przypomniał też o ostatnim sukcesie w dziedzinie transplantologii w naszym regionie - 25 stycznia 2019 r. w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierowanej przez prof. dr hab. Zofię Mariak, dokonano pierwszego na terenie województwa podlaskiego przeszczepu rogówki. Proces przygotowania całej procedury trał aż osiem lat.

Transplantacja jest w pełni uznaną i szeroko stosowaną na całym świecie metodą leczenia skrajnej i nieodwracalnej niewydolności wielu narządów. Największą barierą w rozwoju i wykorzystaniu dotychczasowych osiągnięć transplantologii jest wciąż znaczący niedobór narządów do transplantacji.
- Nie wszyscy oczekujący chorzy dożywają momentu przeszczepienia narządu. W Polsce tylko część z oczekujących ma szanse otrzymać przeszczep. O ile w niewydolności skrajnej nerek w części przypadków istnieje możliwość innego leczenia, np. dializoterapia to w przypadku serca czy wątroby takiej możliwości nie ma, chorzy umierają. – podkreśla prof. Gacko.

Więcej o sytuacji transplantologii w województwie podlaskim w prezentacji prof. dr hab. n. med. Marka Gacko (w załączniku na dole strony)

Szpitalem, w którym głównie realizowane są pobrania narządów do transplantacji na terenie województwa podlaskiego jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinika Nefrologii i Transplantologii.

Podczas spotkania przedstawiciel Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” Sylwia Borczon przedstawiła prawne i etyczne aspekty dawstwa i pobierania narządów.

Regionalny koordynator transplantacyjny dr Marek Skiba w krótkim wystąpieniu zaapelował do dyrektorów szpitali o powoływanie koordynatorów transplantacyjnych, którzy mają za zadanie wyłapywać potencjalnych dawców na oddziałach intensywnej terapii. A także powołanie komisji, która ma stwierdzać śmierć mózgu pacjenta – bez tego nie ruszymy do przodu – podkreślił dr Skiba.

Na zakończenie spotkanie „Partnerstwo dla transplantacji – wspólne działania na rzecz transplantacji w województwie podlaskim” odbyła się dyskusja podczas, której przedstawiciele szpitali mieli okazję wymienić się swoim doświadczeniami i spostrzeżeniami w tej dziedzinie.

oprac. ał

Pliki do pobrania

facebook