Dodana: 29 marzec 2018 13:10

Zmodyfikowana: 29 marzec 2018 13:10

O zasadach codziennej higieny, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Dzieci już to wszystko wiedzą

A przynajmniej 140 z nich, którzy uczestniczyli w pięciu seminariach edukacyjnych, które w ramach projektu „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” przeprowadzili pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu dzieci sniadecja.jpg

Zgodnie z założeniami projektu, seminaria promujące profilaktykę zdrowotną i zdrowy tryb życia skierowane były między innymi do dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczniowie szkół podstawowych i wychowankowie świetlic środowiskowych uzyskali wiedzę na temat zasad codziennej higieny, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. To ważne czynniki dla kształtowania postaw prozdrowotnych wśród dzieci, a uzyskana wiedza powinna procentować w dorosłym życiu.

W seminariach uczestniczyły dzieci z Zespołu Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, ze świetlic środowiskowych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” i Stowarzyszenia Droga oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5.

W seminariach uczestniczyło łącznie 140 dzieci. Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski jest współfinansowany ze środków Programu Interreg V-A Lietuva-Polska.

facebook