Dodana: 6 kwiecień 2018 12:33

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2018 13:21

Neurologia z Pododdziałem Udarowym w Śniadecji ma być jak nowa. Dzięki 13,6 mln zł z budżetu województwa i państwa

W piątek, 6 kwietnia Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z Bohdanem Paszkowskim, Wojewodą Podlaskim – jako przedstawicielem strony rządowej - umowę o dofinansowanie modernizacji budynku neurologii ZOZ Wojewódzkiego Szpitala zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

To jeden z najstarszych budynków białostockiej Śniadecji, w tym roku mija 70 lat od czasu jego budowy w 1948 roku. Przez ten czas modernizowany był jedynie w latach 70-tych. A jest niezwykle istotny z punktu widzenia zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego – liczy 92 łóżka, a rocznie leczonych jest tu ok. 3 tys. pacjentów. Jak wyjaśnił Cezary Nowosielski, dyrektor Śniadecji – w ramach remontu będzie dobudowane jeszcze jedno piętro w budynku, tak, by po zakończeniu inwestycji cały oddział liczył 4 tys. metrów kw., co w znacznym stopniu powinno poprawić opiekę nad pacjentami wymagającymi opieki neurologicznej w naszym regionie.

- Wkład z budżetu państwa na tę inwestycję będzie oscylował w granicy 6,8 mln zł. Zakładamy, że te dofinansowanie sięga 50 proc. wartości szacunkowej inwestycji i życzę, by w tych kosztach szacunkowych się zmieścić choć mam świadomość że obecnie przetargi odbiegają od założeń. Ta inwestycja będzie realizowana w tym i przyszłym roku – mówi Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. I dodał: – W ostatnim okresie dofinansowaliśmy z budżetu państwa różne rodzaju inwestycje w służbie zdrowia, jak szpital wojewódzki w Łomży, szpitale powiatowe, na kwotę prawie 7 mln zł.

Niemal drugie tyle – czyli blisko 6,7 mln zł wyłoży na ten cel Samorząd Województwa Podlaskiego z budżetu województwa.

- Dla szpitala wojewódzkiego w Białymstoku i samorządu to bardzo ważna inwestycja: przebudowa budynku, gdzie obecnie mieści się oddział neurologii z pododdziałem udarowym oraz rehabilitacja. Planowany remont pozwoli zdecydowanie poprawić warunki, remont w tym budynku był wręcz niezbędny i pozwoli przystosować oddział neurologii do dzisiejszych standardów, rehabilitacja zaś zostanie przeniesiona do modernizowanego na jej potrzeby budynku po dawnej urologii i okulistyce (ze środków z podlaskiego RPO) – podkreśla Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Dziękuje rządowi, ministrowi finansów, że z rezerwy celowej udało się sfinansować tę ważną dla mieszkańców województwa inwestycję, która spełnia niezwykle ważną rolę w zakresie leczenia udarów. To przykład dobrej współpracy, gdzie udaje się łączyć środki rządowe i samorządowe.

Jak podkreślił marszałek Leszczyński – samorząd wspiera wszystkie podległe mu jednostki służby zdrowia (jest ich 13). Jednak Szpital Wojewódzki w Białymstoku jest pod tym względem wyjątkowy –w latach 2014-17 z budżetu województwa zostało na ten cel przeznaczonych ponad 60 mln zł. Tylko w tym roku jest to już ponad 11 mln zł.

- Dobrze byłoby, żeby za naszym wsparciem szły jeszcze odpowiednie środki zabezpieczające funkcjonowanie działalność szpitala, bo ciągle odczuwamy niedobór płatności z NFZ. Jednak jest szansa, że po 1 lipca ta sytuacja ulegnie poprawie – zakończył Jerzy Leszczyński.

Ale oddział neurologii z pododdziałem udarowym to tylko jedna z wielu inwestycji jaka ma być, albo już jest realizowana z udziałem środków z budżetu województwa w białostockiej Śniadecji.

–Jesteśmy na finiszu rozstrzygnięć przetargowych związanych z realizacją projektu w ramach RPO na remont rehabilitacji, a w przededniu decyzji ostatecznej i podpisywania umów z programu trans granicznego Polska-Białoruś-Ukraina, gdzie szpital wojewódzki w Białymstoku uzyskał akceptację na projekt przebudowy oddziału urologii. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy kolejny konkurs na przebudowę kolejnych oddziałów – wymieniał Bogdan Dyjuk. - Ten proces inwestycyjny cały czas trwa i jest naszym wspólnym celem by wszystkie jednostki w systemie zdrowia w Podlaskiem mogły świadczyć usługi na jak najlepszym poziomie.

(mk)

facebook