Dodana: 28 marzec 2018 09:31

Zmodyfikowana: 28 marzec 2018 09:31

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Profilaktyka Chorób Psychicznych. 20 kwietnia w Łomży

W ostatnich latach liczba diagnozowanych chorób psychicznych u pacjentów na całym świecie drastycznie wzrasta. Jak wykazał raport European College of Neuropsychopharmacology, obecnie, na zaburzenia psychiczne, cierpi aż 38% populacji naszego kontynentu. Najczęściej diagnozowane są: depresja, napady lęku, bezsenność i demencja. Schorzeniom tym nierzadko towarzyszą nałogi – alkoholizm albo uzależnienie od narkotyków i/lub leków. Dokładne dane są trudne do wyliczenia, ponieważ choroby psychiczne nadal stanowią temat tabu, pomimo tego, że każdy człowiek, zetknął się chociaż jeden raz w ostatnich latach z osobą cierpiącą na zaburzenia psychiczne.

Ilustracja do artykułu konferencja.jpg

Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mają zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową „Profilaktyka Chorób Psychicznych”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Auli Głównej PWSIiP w Łomży, przy ulicy Akademickiej 14.

W ostatnich latach liczba diagnozowanych chorób psychicznych u pacjentów na całym świecie drastycznie wzrasta. Jak wykazał raport European College of Neuropsychopharmacology, obecnie, na zaburzenia psychiczne, cierpi aż 38% populacji naszego kontynentu. Najczęściej diagnozowane są: depresja, napady lęku, bezsenność i demencja. Schorzeniom tym nierzadko towarzyszą nałogi – alkoholizm albo uzależnienie od narkotyków i/lub leków. Dokładne dane są trudne do wyliczenia, ponieważ choroby psychiczne nadal stanowią temat tabu, pomimo tego, że każdy człowiek, zetknął się chociaż jeden raz w ostatnich latach z osobą cierpiącą na zaburzenia psychiczne.

Problem jest tym bardziej poważny, że osoby z zaburzeniami psychicznymi (nerwice, lęki, depresja) stosunkowo rzadko zgłaszają się do specjalisty. Brak leczenia powoduje u takich osób upośledzenie jednej lub większej liczby funkcji umysłowych. Dochodzi do zmian w myśleniu, czy zachowaniu, a w rezultacie często ograniczona zostaje umiejętność radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Objawami mogącymi świadczyć o zaburzeniach psychicznych są: impulsywność, agresja, utrata wiary w siebie, długotrwały smutek, nadpobudliwość, spadek samopoczucia, rozdrażnienie.

Szansą na wyleczenie, czy prawidłowe funkcjonowanie chorego, jest odpowiednio wczesne wykrycie choroby oraz wdrożenie właściwego leczenia. Ogromnie ważne jest stosowne zachowanie osób z najbliższego otoczenia. Niestety, z uwagi na niską świadomość i małą wrażliwość społeczeństwa, ludzie nie podejmują prawidłowych działań w stosunku do osób potrzebujących. Ponadto społeczeństwo nie jest przekonane co do skuteczności leczenia zaburzeń psychicznych, a większość potencjalnych pacjentów nie zdaje sobie sprawy z korzyści, jakie może przynieść właściwa psycho- i farmakoterapia.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka Chorób Psychicznych” ma na celu promocję zdrowia psychicznego, edukowanie na temat zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznym oraz  przeciwdziałanie ich dyskryminacji.

KOMITET NAUKOWY

dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz – Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr n. o zdr. Joanna Chilińska, Łomża

dr n. med. Sylwia Chojnowska, Łomża

dr n. med. Beata Galińska-Skok, Białystok

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jan Górski, Łomża

prof. Andrei Kopytov, Mińsk

dr hab. n. med. Beata Konarzewska, Białystok,

dr n. med. Dominik Maślach, Białystok

dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szajda, Białystok

dr n. med. Beata Zalewska-Szajda, Białystok

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr n. med. Sylwia Chojnowska – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n o zdr. Joanna Chilińska, Łomża

dr n. med. Beata Galińska-Skok, Białystok

dr n. med. Agata Gołębiewska, Łomża

prof. Andrei Kopytov, Mińsk

dr n o zdr. Beata Kowalewska, Łomża

dr hab. Krzysztof Sychowicz, Łomża

dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szajda, Białystok

dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, Białystok

mgr prawa Katarzyna Zajkowska, Białystok

dr n. med. Beata Zalewska-Szajda, Białystok.

PROGRAM KONFERENCJI

Prowadzący konferencję

dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szajda, dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz 

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:20 Powitanie – JM Rektor PWSIiP w Łomży, dr hab. Dariusz Surowik, prof PWSIiP. Wystąpienia zaproszonych gości.

Wykłady

10:20 - 10:50 „Sytuacja zdrowotna populacji województwa podlaskiego i metody jej poprawy. Programy polityki zdrowotnej.” - dr n. med. Dominik Maślach1,2, mgr Katarzyna Kandefer2, dr n. med. Michalina Krzyżak3, 1Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 2Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 3Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polska

10:50 - 11:20 „Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, z perspektywy praktycznych wyzwań ochrony praw pacjenta” - dr Błażej Kmieciak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska

11:20 - 11:40 „Wybór efektywnych metod profilaktyki i leczenia uzależniania od alkoholu z uwzględnieniem statusu poznawczego” - prof. Andrei Kopytov, Katedra Psychiatrii Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Mińsku, Białoruś

11:40 - 12:10 „Profilaktyka uzależniania od alkoholu wśród nastolatków” - dr hab. n. med. Andrei Kirpichenka1, dr hab. n. med. Еlena Martynava2, dr Natalia Krutovtcova3,1Katedra Psychiatrii Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Witebsku, 2Witebskie Regionalne Kliniczne Centrum Psychiatrii i Narkomanii, 3Witebski Regionalny Instytut Rozwoju Edukacji, Białoruś

12:10 - 12:30 „Zapalenie, lekooporność, brak współpracy w psychiatrii” - dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polska

12:30 - 13:00 Przerwa na kawę; „Uroda i relaks – droga do zdrowia” - pokazy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (część I)

13:00 - 13:20 „Ryzykowne seksualne zachowania współczesnej młodzieży” - prof. Dzmitry Khvoryk, Państwowy Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś

13:20 - 13:40 „Psychologiczne przygotowanie do porodu - profilaktyka depresji poporodowej’’ - dr hab. n. med. Aleksander Khodzhaev, Katedra Psychoterapii i Psychologii Medycznej Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego w Mińsku, Białoruś

13:40 - 14:00 „W zdrowym ciele zdrowy duch - aktywność fizyczna jako czynnik w profilaktyce zaburzeń psychicznych” – dr n. o zdr. Monika Gałczyk, Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Polska

14:00 - 14:20 „Dieta i styl życia w profilaktyce zaburzeń psychicznych” - dr n. med. Beata Galińska–Skok, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polska

14:20 - 14:40 „Otyłość a depresja” - dr n. o zdr. Marta Żebrowska-Gamdzyk, Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Polska

14:40 - 15:20 Poczęstunek; „Uroda i relaks – droga do zdrowia” - pokazy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (część II)

15:20 - 15:40 „Nerwice – rozpoznanie, leczenie, profilaktyka” - dr hab. n. med. Beata Konarzewska, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polska

15:40 - 16:00 „Profilaktyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych w zakażeniu opryszczką” - dr hab. n. med. Natalia Szilowa, Kliniczny Szpital Wojewódzki w Mińsku, Białoruś

16:00 - 16:20 „Stygmatyzacja osób z zaburzeniami psychicznymi” - dr n. o zdr. Joanna Chilińska, Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Polska

16:20 - 16:40 „Stres opiekuna jako czynnik warunkujący jakość opieki nad osobą zależną” - dr n. o zdr. Agata Gołębiewska, Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Polska

16:40 - 17:00 „Ratownictwo medyczne w psychiatrii” - dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szajda, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polska

Sesja plakatowa 1230-1300 (sala 325)

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji i  przesyłania streszczeń prac związanych z "Profilaktyką Chorób Psychicznych" Streszczenia przyjmowane będą drogą elektroniczną w języku polskim i angielskim. Powinny zawierać tytuł, autorów (imię, nazwisko), jednostkę/jednostki z których pochodzi streszczenie, wstęp, cel, wyniki i wnioski. Tekst nie może przekraczać 200 - 300 słów i nie może zawierać tabel, rycin i wykresów. Prace zakwalifikowane do sesji plakatowej będą prezentowane podczas Konferencji w formie plakatu. Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: mwesolowska@pwsip.edu.pl  w terminie do 06.04.2018r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zostanie przyznanych 7 punktów edukacyjnych.

Za: https://www.pwsip.edu.pl/profilaktyka-chorob-psychicznych/

facebook