Dodana: 31 lipiec 2018 08:46

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2018 08:46

Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla białostoczan po 60 roku życia

Oferty można składać do 16 sierpnia. Z bezpłatnych szczepień seniorzy będą mogli skorzystać od września do listopada 2018 roku. Będzie to kolejna edycja opracowanego przez Miasto Białystok „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017–2020”. Wyłoniony w konkursie podmiot zajmie się realizacją tego programu, m.in. edukacją, sprawdzeniem stanu zdrowia osób chętnych do zaszczepienia, realizacją szczepień, przygotowaniem rejestru i ankiet satysfakcji.

Ilustracja do artykułu szczepionka.jpg

Na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w 2018 r. Miasto przeznaczy 190 tys. zł. Oferty na realizację programu można składać do 16 sierpnia w Departamencie Spraw Społecznych.

– Celem programu jest zwiększenie dostępności do szczepień przeciwko grypie dla białostockich seniorów. Bezpłatnymi szczepieniami objętych jest około 4 tys. mieszkańców rocznie – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. ­– Udział w programie jest dobrowolny. Skorzystać z niego mogą osoby, u których nie ma przeciwskazań do realizacji szczepień.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) grypa jest istotnym problemem zdrowotnym na świecie, w zależności od sezonu choruje na nią ok. 5–15% populacji. Śmiertelność z powodu powikłań pogrypowych jest najwyższa wśród osób starszych. Zdaniem WHO szczepienia przeciwko tej chorobie są bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych.

Za: UM Białystok

facebook