Dodana: 17 kwiecień 2018 13:42

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2018 15:13

Jest szansa na utworzenie oddziału psychiatrii dziecięcej w województwie podlaskim (video)

List intencyjny w tej sprawie podpisali 17 kwietnia br. marszałek Jerzy Leszczyński, członek zarządu Bogdan Dyjuk, rektor UMB prof. Adam Krętowski, prezes NFZ Andrzej Jacyna i dyrektor UDSK prof. Anna Wasilewska. Na potrzeby placówki ma zostać wybudowany i wyposażony nowy budynek, w którym zostanie zlokalizowane Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zarząd województwa chce sfinansować tę inwestycję z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ilustracja do artykułu IMG_6119.JPG

- Od wielu lat bardzo nas martwił brak stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla pacjentów najmłodszych. Niestety, zróżnicowane w skali kraju finansowanie tych świadczeń psychiatrycznych, ale też brak odpowiedniej kadry medycznej sprawiły, że ten problem był bardzo trudny do rozwiązania. – mówił marszałek Jerzy Leszczyński - Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie to początek procesu, który sprawi, że w niedalekiej przyszłości podlaskie dzieci i młodzież nie będą musiały wyjeżdżać z naszego województwa, aby otrzymać pomoc.

Budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży chce sfinansować samorząd województwa podlaskiego. Szacowany koszt to ok. 20 mln zł.
Marszałek Bogdan Dyjuk informował podczas spotkania z dziennikarzami, że zarząd województwa podjął rozmowy z Komisją Europejską w zakresie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, aby umożliwić DSK wnioskowanie o fundusze w trybie pozakonkursowym.

Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy krok w kierunku utworzenia placówki. Sygnatariusze listu zobowiązali się do współpracy na rzecz powstania oddziału psychiatrii dziecięcej w ramach swoich kompetencji.
Prezes NFZ Andrzej Jacyna, podkreślał, że województwo podlaskie jest jednym z nielicznych w Polsce, które nie posiada własnego ośrodka psychiatrii zajmującej się dziećmi.  
- Ten problem chcemy jak najszybciej rozwiązać i jako NFZ podejmiemy wszelkie działania, aby gwarantować finasowanie oddziału.

Andrzej Jacyna informował również, że decyzją resortów zdrowia i finansów zmieniono plan Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Deklarujemy, że w przeciągu roku stawki za świadczenia w województwie podlaskim będą wyrównane do stawek ogólnopolskich. Nie będzie różnic w finansowaniu świadczeń - mówił prezes NFZ - Ten manewr wykonamy w dwóch etapach: od 1 lipca wyrównamy stawki o połowę różnicy i w następnym roku zlikwidujemy tę różnicę w ogóle.

Jednym z inicjatorów powstania oddziału psychiatrii dziecięcej W Białymstoku jest Uniwersytet Medyczny. Rektor uczelni prof. Adam Krętowski zaznaczył, że to ogromne wyzwanie.
- Podejmujemy zobowiązanie utworzenia oddziału, którego nie ma; wykształcenia kadr, których nie ma – mówił prof. Krętowski – To, co mamy, to przychylność NFZ, samorządu województwa i Ministerstwa Zdrowia. Przed nami ogromne wyzwanie, ale ten oddział jest w naszym województwie bardzo potrzebny, przede wszystkim przez wzgląd na tych małych pacjentów, których teraz musimy wysyłać na leczenie do Warszawy czy Lublina.

Adam Krętowski poinformował również, że oddział psychiatrii dziecięcej będzie stanowił część planowanego centrum psychiatrii.
Oddział dziecięcy należałby do UDSK, natomiast oddział dla dorosłych (sfinansowany z budżetu państwa) do USK. Jednak Centrum znajdowałoby się w tej samej lokalizacji. Takie logistyczne połączenie, to jedyna szansa na powstanie oddziału, bo pozwala na organizację specjalistycznej opieki lekarskiej dla małych pacjentów.
- Lokalizacja budynku i współpraca z psychiatrią dorosłych daje szanse na pozyskanie odpowiedniej ilości kadr – z jednej strony mamy dostęp do lekarzy, którzy będą sprawowali opiekę pediatryczną nad pacjentami, a z drugiej strony specjaliści psychiatrii dorosłych będą mogli wspomóc nas tej opiece dyżurowej - podkreśla dyrektor UDSK prof. Anna Wasilewska.

Problem kadrowy psychiatrii dziecięcej to jedna z głównych przyczyn braku placówki psychiatrii dziecięcej w naszym województwie.
W tej chwili w całym regionie jest ośmiu lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. W UDSK odbywa rezydenturę dwóch lekarzy, którzy są  zainteresowani pracą w planowanym oddziale. Dlatego połączenie sił  szpitali klinicznych daje szansę na przetrwanie kilkuletniego okresu przejściowego.
W tym czasie, jak podkreśla rektor UMB, uda się wykształcić specjalistów psychiatrii dziecięcej.

Budowa centrum psychiatrii mogłaby rozpocząć się już na początku 2019 r. Szacowany koszt całej inwestycji (budowy oddziału dziecięcego i dla dorosłych) to 40 mln zł. Część dziecięcą sfinansuje samorząd województwa (20 mln) fundusze na psychiatrię dorosłych (20 mln) obiecał resort finansów.

 

ak

facebook