Dodana: 14 sierpień 2018 14:42

Zmodyfikowana: 14 sierpień 2018 14:44

Dotacje na opiekę nad chorymi i rodzinami, przeżywającymi trudności. Zarząd Województwa przekazał dotację

Dokładnie 1,7 mln zł dotacji przekazał dziś, 14 sierpnia, Zarząd Województwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na usługi opiekuńczo-wychowawcze.

Ilustracja do artykułu zarzad wp 18.08.2018-1640797.jpg

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach utworzy trzy miejsca pobytu całodobowego (stałego lub okresowego) w wynajętym mieszkaniu i będzie w nim świadczyć usługi opiekuńcze. Skorzysta z tej opieki 10 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zamieszkujących powiat suwalski, sejneński i miasto Suwałki. W ramach projektu przeprowadzony będzie: remont wynajętego mieszkania i dostosowanie go do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dowóz podopiecznych do placówek wsparcia dziennego w dni robocze oraz szkolenia pracowników PSONI w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Wartość projektu wynosi 416 tys. zł, dotacja z RPOWP 395 tys. zł.

Miasto Suwałki 348 tys. zł dotacji (wartość 413 tys. zł) przeznaczy na wzmocnienie kompetencji 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Oferowane wsparcie zwiększy predyspozycje i motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Będzie przeciwdziałało zjawisku wypalenia zawodowego. Dotacja zostanie również przeznaczona na wsparcie procesu wychowawczego i usamodzielniania 40 dzieci i młodzieży poprzez wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych. Będą pod opieką psychologa, pedagoga, wezmą udział w warsztatach i szkoleniach, wyjazdowych obozach socjoterapeutycznych.

Fundacja Dialog zrealizuje projekt wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze wart 1 mln zł, dotacja 933 tys. zł.  Skierowany jest do 70 rodzin. Pomoc uzyskają rodzice, których dzieci na skutek niewypełniania obowiązków przez opiekunów,  są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub już tam przebywają (czyli np. w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Rodziny skorzystają z terapii, szkoleń, pomocy prawnika, psychologa.

facebook