Dodana: 12 grudzień 2018 14:28

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2018 14:32

Dotacje dla podlaskich jednostek zdrowia

Prawie 2 mln zł. dla Śniadecji, 1,5 mln dla szpitala wojewódzkiego w Suwałkach i 400 tys. dla suwalskiego ośrodka rehabilitacji – to kwoty dofinansowania zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego w jednostkach zdrowia podległych samorządowi województwa. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski stosowne umowy podpisał w środę , 12 grudnia br.

Ilustracja do artykułu Umowy na dotację dla jednostek zdrowia (2).JPG

Dzięki dofinansowaniu  Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku zakupi wyposażenie  Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej. Również szpital wojewódzki w Suwałkach zostanie doposażony w sprzęt i aparaturę medyczną. Dotacja dla suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji pozwoli  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej.


Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu wojewoda podpisał też umowy z powiatem wysokomazowieckim (2mln 320 tys.) na zakup sprzętu kardiologicznego dla szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem i powiatem sokólskim na zakup aparatury medycznej na oddział anestezjologii i z  intensywnej terapii dla SP ZOZ w Sokółce ( (1mln 463 tys.).


Wartość dofinansowania to 80 procent całkowitych kosztów zadań, a łączna kwota podpisanych umów to ponad 7mln 600 tys. zł.


Bohdan Paszkowski poinformował, że  w rezerwie budżetu Wojewody Podlaskiego zabezpieczone zostały wydatki majątkowe w wysokości 600 tys. zł. na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach w celu utworzenia Domu Pomocy Społecznej”. Wojewoda podlaski, jako dysponent tych środków, podpisał 12 grudnia br. roku umowę z Gminą Radziłów.

Jak poinformowało biuro prasowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w 2018 roku dofinansowanie z budżetu państwo otrzymało dziewięć przedsięwzięc realizowanych przez podlaskie jednostki zdrowia. Całkowita wartość dotacji to blisko 16,5 mln zł. 

 

ak
fot. Wojciech Oksztol

 

 

facebook