Dodana: 1 sierpień 2017 08:40

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2017 08:40

Bezpłatne szczepienia dla białostockich seniorów już od września

Urząd Miejski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla białostoczan po 60 roku życia. Oferty można składać do 24 lipca. Z bezpłatnych szczepień seniorzy będą mogli skorzystać od września.

Ilustracja do artykułu 500x0.jpg

Miasto opracowało „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017–2020”. Wyłoniony w konkursie podmiot zajmie się realizacją tego programu, m.in. edukacją, sprawdzeniem stanu zdrowia osób chętnych do zaszczepienia, realizacją szczepień, przygotowaniem rejestru i ankiet satysfakcji.

 

Na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w 2017 r. Miasto przeznaczyło 150 tys. zł. Oferty na realizację programu można składać do 24 lipca w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. gen. J. Bema 60/1 w Białymstoku. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.

 

Przypominamy, że program obejmie białostoczan 60+ i będzie realizowany między 2017 a 2020 r. Zostanie sfinansowany z budżetu miasta. Szczepienia będą odbywały się między wrześniem a listopadem danego roku, czyli na początku sezonu epidemiologicznego. O przyjęciu do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Celem programu jest zwiększenie dostępności do szczepień przeciwko grypie dla białostockich seniorów. Bezpłatnymi szczepieniami planujemy objąć około czterech tysięcy mieszkańców rocznie – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. ­– Udział w programie będzie dobrowolny. Skorzystać z niego będą mogły osoby, u których nie ma przeciwskazań do realizacji szczepień.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) grypa jest istotnym problemem zdrowotnym na świecie, w zależności od sezonu choruje na nią ok. 5–15% populacji. Śmiertelność z powodu powikłań pogrypowych jest najwyższa wśród osób starszych. Zdaniem WHO szczepienia przeciwko tej chorobie są bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych.

 

źródło: UM Białystok

facebook