Dodana: 3 listopad 2017 08:10

Zmodyfikowana: 3 listopad 2017 08:10

360 tys. zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 360 tys. zł dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Zostaną przeznaczone na wymianę windy oraz zakup myjni dezynfektorów .

Ilustracja do artykułu Łomża_Szpital_Wojewódzki.jpg

Szpital od 2007 r. sukcesywnie wymienia windy na nowoczesne, w placówce jest już 7 nowych urządzeń.  Tym razem kwota 282 150 zł posłuży na wymianę windy w Pawilonie H, która służy pacjentom Pracowni rezonansu magnetycznego, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Psychiatrycznego i Poradni zdrowia psychicznego. Po wymianie będzie przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne. Wyremontowany zostanie także szyb windowy. Szacowany koszt realizacji zadania to 285 tys. zł. 282 150 zł pokryje dotacja z budżetu województwa. 

Druga cześć udzielonej dziś dotacji to pieniądze przeznaczone na wymianę 3 automatycznych myjni dezynfektorów do kaczek i basenów. Są niezbędnym wyposażeniem każdego z oddziałów szpitalnych. Ze względu na brak części zamiennych, ich dużą awaryjność oraz konieczność zachowania wymagań sanitarno-epidemiologicznych w oddziałach szpitalnych, konieczna jest ich wymiana. Nowe zostaną zainstalowane na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz Oddziale Neurologicznym. Wartość inwestycji to koszt 77,5 tys. zł. Ponad 76 tys. zł pochodzi z budżetu województwa.  

Obie inwestycje zostaną zrealizowane do końca roku. Łączna wartość projektów to kwota ponad 362 tys. zł. Blisko 360 tys. zł pochodzi z budżetu województwa podlaskiego.

Dwa projekty z unijnym dofinansowaniem w ramach RPO WP

Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o udzieleniu wsparcia dwóm projektom, zgłaszanym przez gminy należące do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Wartość dofinansowania to kwota  968 769,46 zł. Wesprą inwestycje na rzecz ekologii i OZE w gospodarstwach  domowych.

Dofinansowanie otrzymają dwa projekty. Gminy Wyszki - blisko 435 tys. zł. na montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Natomiast Gmina Krypno przeznaczy przyznane dziś ponad 533 tys. zł na wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie gminy.

Łączna wartość inwestycji to 1 337 967,55 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 968 769,46 zł.

fot. wikipedia.org

 

 

facebook