Dodana: 1 marzec 2018 11:56

Zmodyfikowana: 1 marzec 2018 11:56

"Problemy prawa medycznego" po raz drugi w Białymstoku

„Problemy prawa medycznego. Standard wykonywania zawodów medycznych” to temat drugiej konferencji naukowej, organizowanej w dniach 11-12 maja br. przez UMB. Spotkanie odbędzie się w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1).

Ilustracja do artykułu IMG_6820.JPG

Duże zainteresowanie pierwszą konferencją potwierdziło potrzebę debaty eksperckiego środowiska medycznego, prawniczego oraz przedstawicieli innych środowisk fachowych związanych z profesjonalnym świadczeniem usług medycznych. Wychodząc zatem naprzeciw aktualnym problemom dotyczącym zasad wykonywania zawodów medycznych oraz standaryzacji udzielania świadczeń zdrowotnych, tegoroczna edycja zostanie poświęcona standardowi wykonywania zawodów medycznych.

Program:
Prof. Ewa Bagińska – Standard wykonywania zwodu lekarza z punktu widzenia prawa cywilnego
Prof. Piotr Kardas – Algorytmy postępowania w medycynie a przypisanie przestępstwa
Prof. Arkadiusz Sobczyk – Konstytucyjne cechy zawodów medycznych a standard ich wykonywania
Dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM – Standard wykonywania zawodów medycznych a procedury zapłodnienia pozaustrojowego
Dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ, prof. UM w Łodzi – Reguły ostrożności przy zabiegach kosmetycznych
Dr hab. Maria Boratyńska - Miejsce standardów lekarskich w sytemie prawa medycznego - teoria i praktyka
Dr Błażej Kmieciak – Standard profesjonalnego postępowania w psychiatrii
Dr Julia Kapelańska – Pręgowska – Standard wykonywania zawodu lekarza z punktu widzenia prawa międzynarodowego
Dr Ewa Plebanek – Naruszenie standardów postępowania w położnictwie i ginekologii jako przesłanka przypisania odpowiedzialności karnej
Dr Iwona Wrześniewska - Wal– Rola sądów lekarskich w kształtowaniu standardów wykonywania zawodu lekarza
SSN Wiesław Kozielewicz – Standard wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako sądu dyscyplinarnego

***

ZGŁOSZENIA

Udział czynny
Termin wysłania abstraktów – 20 kwietnia 2018 r.
Potwierdzenie czynnego udziału w konferencji – 27 kwietnia 2018 r.

Udział bierny
Mailowo na adres konferencji - problemy.prawa.medycznego@umb.edu.pl
Osobiście w dniu obrad

***

OPŁATY

Opłata podstawowa – 300 zł.
Doktoranci, studenci – 50 zł.
Pracownicy i studenci UMB oraz podmiotów leczniczych podległych JM Rektorowi UMB zwolnieni są z obowiązku ponoszenia opłaty.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty:
Udział czynny – do dnia 6 maja 2018 r. mailowo na adres konferencji.
Udział bierny – mailowo na adres konferencji lub wydruk w dniu rozpoczęcia obrad.

Więcej informacji

facebook