Dodana: 17 lipiec 2018 12:23

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2018 12:29

Ogłoszenie OIL w Białymstoku o terminie składania wniosków o skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U z 2018 r poz.617 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r , poz.474 z późn. zm.) informuje, że absolwenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych posiadający stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2018 r. powinni zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 – (I piętro). w terminie od dnia 02.07.2018 r. do dnia 31.07.2018r.celem wstępnego ustalenia miejsca odbywania stażu.

Dokumenty wymagane do realizacji stażu należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 02.07.2018r. do dnia 31.07.2018r.

Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską
w Białymstoku po uzyskaniu dyplomu przez absolwenta w oparciu o:

  • miejsce stałego zamieszkania,
  • średnią ocen.

 

Białystok, 2018.05.30

facebook