Dodana: 5 marzec 2013 07:34

Zmodyfikowana: 4 sierpień 2016 12:09

WPIS DO EWIDENCJI LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI.

W razie dodatkowych pytań, osobą prowadzącą niniejsze zadanie jest Pan Piotr Chomczyk, tel. 85-66-54-213.

Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych, o których mowa w art.77 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, znajdziecie Państwo na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/rejestry/ewidencja_lekarzy/wpis_do_ewid_leka_upra.html

facebook