Jednostki opieki zdrowotnej

 • Jednostki opieki zdrowotnej w województwie podlaskim

  Miniaturka artykułu
  2016-01-29 10:59:48

  Poniżej przedstawiamy listę jednostek służby zdrowia w regionie. W województwie podlaskim znajdują się 36 jednostki, których organami założycielskimi są: Województwo Podlaskie, powiaty, gminy, ministerstwa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 • SOR - ZOZ MSWiA w Białymstoku

  2007-04-02 13:44:18

  Z dniem 31 marca 2007 roku nastąpiło rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego.

 • Zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego

  2007-02-01 07:57:19

  Z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami), Samorząd Województwa Podlaskiego przejął uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do 18 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i dwóch kolumn transportu sanitarnego, będących jednostkami budżetowymi.

facebook