Dodana: 18 kwiecień 2019 15:09

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2019 15:09

Zgłoś się do Szkoły Liderów Miasta Łomży!

Trwa rekrutacja do czwartej edycji pionierskiego programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w Łomży. Do programu zakwalifikowanych będzie 12-16 osób, którzy aktywnie włączają się w życie miasta i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Rekrutacja potrwa do 23 kwietnia.

Ulotka informująca o rekrutacji, w tle grupa ludzi

Program jest adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu miasta, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.

Dlaczego warto się zgłosić?
- weźmiesz udział w 60 godzinach szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów (trenerów i ekspertów), w ramach których rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie wiedzy o mieście i umiejętności przywódcze, 
- nawiążesz lub wzmocnisz relację z lokalnymi liderami, w tym z przedstawicielami samorządu i jednostek miejskich, co pozwoli Ci w przyszłości na realizację wspólnych inicjatyw;
- przekonasz się, że masz wiele wspólnego z osobami, z którymi wcześniej nie podjąłbyś dialogu, tworząc wspólnie rekomendacje rozwojowe dla miasta Łomży;
- Twój głos zabierany w sprawie problemów Twojego miasta będzie bardziej słyszalny; 
- znajdziesz sojuszników w sprawach dla Ciebie ważnych, które rozwijają Twoje miasto;
- otrzymasz certyfikat potwierdzający Twój udział w projekcie;
- dołączysz do ogólnopolskiej sieci absolwentów Fundacji Szkoła Liderów.
 
Więcej o programie: 
Szkoła Liderów Miasta to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście jest w wielu rękach. Program powstał w wyniku współpracy z New Memphis Institute przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Głównym partnerem programu jest Fundacja Veolia Polska. 
Honorowym patronatem objął przedsięwzięcie Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. 

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast (link do artykułu) wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego (link do formularza) oraz przesłania listu polecającego na adres agnieszka.muras@szkola-liderow.pl  do 23 kwietnia. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane. 

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska. 

 mat.org

 
Agnieszka Muras
tel. 660 462 525, (22) 55 68 268

Fundacja Szkoła Liderów 
ul. Wiejska 12 A
00-490 Warszawa
facebook