Dodana: 11 maj 2018 12:54

Zmodyfikowana: 11 maj 2018 12:54

Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, realizując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, ogłasza kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2018). Termin nadsyłania zgłoszeń mija zgłoszeń 16 maja.

Ilustracja do artykułu logo opptine.jpg

Celem przyznawania Nagrody jest m.in.:

  • uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej
    i popularyzacji informatyki,
  • promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

  • Indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce.
  • Instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki
    i e-edukacji.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:

  • Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu.
  • Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie).

Organizatorzy zachęcają do wskazania wyróżniających się nauczycieli, trenerów lub instytucji edukacyjnych Podlasia jako kandydatów do Nagrody Edukacyjnej OPPTINE.

Wręczenie Nagród nastąpi na planowanej na 14.06.2018r. wojewódzkiej konferencji informatycznej.

Regulamin, bieżące informacje oraz formularz zgłoszeniowy są zamieszczane na stronie Nagrody.

facebook