Dodana: 9 listopad 2017 12:38

Zmodyfikowana: 9 listopad 2017 12:38

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza konkurs na projekt identyfikacji wizualnej (logo)

Nowe logo ma uświetnić jubileusz 50-lecia tej instytucji. Nagroda główna to 3000 zł. Projekt powinien nawiązywać do charakteru (przedmiotu działalności) Muzeum, może też wykorzystywać istniejące logo jako uzupełnienie. Ostateczny termin składania prac to 16 listopada 2017 r.

Osobą uprawnioną do korespondencji z uczestnikami konkursu i udzielania informacji o konkursie jest Jerzy Hungendorfer (e-mail: jhungendorfer@mwb.com.pl, tel. +48 504140784). Regulamin konkursu i wymagane dokumenty znajdują się na stronie www.mwb.com.pl

facebook