Wrota Podlasia pl > Wiadomości > Kultura i sztuka > Pierwsze dotacje na wydarzenia kulturalne w 2014 r.
RSS

Pierwsze dotacje na wydarzenia kulturalne w 2014 r.

Dodana: 8 stycznia 2014, 12:10
Zmodyfikowana: 9 stycznia 2014, 10:33

Dwie organizacje pozarządowe otrzymają finansowane wsparcie Prezydenta Białegostoku na zrealizowanie swoich przedsięwzięć w styczniu lub lutym 2014 r. Łączna kwota dofinansowania to 32 tys. zł.

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" na realizację wydarzenia …"Wytańczyć ciszę"… otrzyma 8 tys. zł. Z kolei Pogotowie Kulturalno Społeczne na XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 25 tys. zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku wpłynęło łącznie 86 ofert. Do I etapu rozstrzygnięcia zakwalifikowano 4 oferty, które będą realizowane w styczniu bądź lutym 2014 r. Pozostałe oferty zostaną poddane ocenie komisji konkursowej po 20 stycznia 2014 r. W pierwszym rozstrzygnięciu przyznano dwie dotacje.

Do 23 grudnia 2013 r. organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje pomysły na realizację jednorazowego przedsięwzięcia kulturalnego w 2014 roku. Mogły to być festiwale, przeglądy i prezentacje nie związane z dziedziną muzyki. Budżet tego konkursu to 900 tys. zł. Więcej informacji o samym konkursie znajduje się tutaj.

Oferty poddane ocenie w I etapie rozstrzygnięcia konkursu:

41 - Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" - …"Wytańczyć ciszę"… - 8 000 zł

64 - Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - Prezentacja Zespołów Kolędniczych " Gwiazda i Kolęda" - 0 zł

65 - Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2014" - 0 zł

75 - Pogotowie Kulturalno Społeczne - XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 25 000 zł

Autor Źródło: www.bialystok.pl