Dodana: 4 październik 2017 10:53

Zmodyfikowana: 4 październik 2017 10:53

Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji - seminarium

Do 6 października można deklarować chęć uczestnictwa w seminarium dla nauczycieli i edukatorów "Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji", organizowanym przez Centrum Ludwika Zamenhofa.

Ilustracja do artykułu 116552.jfif

Seminarium jest adresowane do nauczycieli historii/wiedzy o społeczeństwie i edukatorów z województwa podlaskiego zajmujących się historią lokalną, którzy chcieliby urozmaicić prowadzone przez siebie lekcje/zajęcia, wprowadzając nowe metody pracy z uczniami/uczestnikami zajęć. Dowiedzą się jak znaleźć oraz w skuteczny i ciekawy sposób wykorzystać zasoby archiwów społecznych, gromadzące relacje Świadków Historii, dokumenty, zdjęcia.

Celem seminarium jest pokazanie, że dzieci i młodzież mogą poznać historię światową i polską z perspektywy indywidualnych doświadczeń jednostki, „zwykłych” obywateli. Dzięki interaktywnej formie pracy z młodymi ludźmi, opartej o zasoby archiwów społecznych, także tych zajmujących się Historią Mówioną, wiedza historyczna jest lepiej przyswajalna. Tego typu forma zajęć stanowi świetne uzupełnienie szkolnej podstawy programowej. Przybliża też młodzieży zmiany społeczne i kulturowe zachodzące w ich najbliższym otoczeniu, wzbudza zainteresowanie historiami, które mają do opowiedzenia ich rodzice czy dziadkowie. Podczas seminarium podzielimy się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji projektu Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu. Pokażemy narzędzia z jakich korzystamy przy tworzeniu i prowadzeniu warsztatów. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem podzielą się również eksperci od kilku lat zajmujący się edukacją w oparciu o zasoby archiwalne: Monika Koszyńska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Jarosław Pałka (Dom Spotkań z Historią).

Podsumowaniem spotkania będzie wydawnictwo zawierające teksty ekspertów oraz przykładowe scenariusze edukacyjne. Publikacja zostanie udostępniona uczestnikom seminarium.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na dole - należy go wypełnić i wysłać na adres: bieciuk@centrumzamenhofa.pl.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie w trakcie seminarium.

PROGRAM SEMINARIUM:

18.10.2017 (środa)

  • 9:45 – przyjazd i rejestracja uczestników
  • 10:00 – Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu – przykład archiwum społecznego, Agnieszka Kajdanowska i Mariusz Bieciuk
  • 11:00 – przerwa kawowa
  • 11:15 – Wydarzenia historyczne i przemiany społeczne w pamięci świadków – czyli jak opowiadać o wielkiej historii wykorzystując relacje mówione, Jarosław Pałka
  • 12:45 – przerwa na lunch
  • 13:15 – Wielokulturowość i tradycje lokalne w zasobach archiwów społecznych ­ jak zainteresować młodzież najbliższym otoczeniem i lokalną kulturą? Monika Koszyńska
  • 14:45 – przerwa kawowa
  • 15:00 – pokaz warsztatu edukacyjnego z cyklu Białostoczanie mówią – czyli jak wyglądają gotowe warsztat z wykorzystaniem historii mówionej i ikonografii
  • 15:45 – podsumowanie i zakończenie seminarium


EKSPERCI

Monika Koszyńka 
Z wykształcenia pedagog szkolna, nauczycielka nauczania zintegrowanego i Wiedzy o społeczeństwie. 12 lat pracowała w szkole. Jest współzałożycielką Szkoły Lauder-Morasha - żydowskiej szkoły podstawowej w Warszawie, w której pracowała przez 8 lat. Następnie prowadziła projekty edukacyjne z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej i zapewniania jakości pracy szkoły w Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Od prawie 20 lat pracuje jako trenerka. Przez kilka lat pracowała w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Autorka wielu publikacji metodycznych i scenariuszy lekcji z zakresu historii najnowszej, historii i tradycji Żydów, edukacji antydyskryminacyjnej i dla tolerancji oraz historii mówionej w praktyce szkolnej. Od marca 2013 roku pracuje w Muzeum POLIN, gdzie jest odpowiedzialna za programy skierowane do nauczycieli. Reprezentuje też w Polsce USC Shoah Foundation - The Institute for Visual History and Education, fundację dysponującą największym na świecie zasobem video relacji świadków historii XX wieku.

Jarosław Pałka 
Doktor historii. Pracuje w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Koordynuje projekty związane z historią mówioną, prowadzi zajęcia dla uczniów i studentów, jest współautorem wydawnictw edukacyjnych opartych na metodzie oral history, a także serwisów Relacjebiograficzne.pl i Audiohistoria.pl. Nagrał ok. 200 relacji biograficznych. Zajmuje się także historią wojskowości. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Publikował m.in. na łamach Kwartalnika Historycznego, Przeglądu Historyczno-Wojskowego, Pamięci i Sprawiedliwości. W 2009 roku wydał monografię Generał Stefan Mossor (1896-1957). Biografia wojskowa” (Wydawnictwo Rytm), za którą otrzymał nagrodę im. Prof. Tomasza Strzembosza. Współautor, razem z M. Venken i K. M. Zalewskim, książki Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny (Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej, 2013) oraz wspólnie z Jerzym Poksińskim biografii Michał Żymierski 1890-1989 (Wydawnictwo IPN, 2015), za którą otrzymał Nagrodę Klio.

Agnieszka Kajdanowska  
Animator kultury, historyk. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2009 roku pracuje w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa, obecnie w dziale programowo–edukacyjnym jako starszy specjalista ds. dziedzictwa kulturowego i historii mówionej miasta i regionu. Wcześniej związana z Muzeum Podlaskim. Kuratorka wystaw związanych z historią i wielokulturowym dziedzictwem Białegostoku i Podlasia, m.in. Białystok w czasie okupacji hitlerowskiej 1941–44, Bojary, Białostoczanie mówią, Ach co to był za ślub! Tradycje ślubne w różnych wyznaniach obecnych na Podlasiu. Uczestniczka szkoleń i seminariów zawiązanych z muzealną edukacją i zarządzaniem, m.in. z w ramach polsko-holenderskiego projektu MATRA. Od 2010 roku zaangażowana w projekt Mediateka CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu.

Mariusz Bieciuk 
Od 2013 roku pracuje w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa, obecnie w dziale programowo-edukacyjnym jako specjalista ds. historii mówionej miasta i regionu. Odpowiada za realizację projektu „Mediateka CLZ”, w tym za, realizację, montaż i udostępnienie wywiadów ze Świadkami Historii, pozyskiwanie nowych materiałów ikonograficznych i dokumentów oraz działania powstające wokół projektu (wydawnictwa, wystawy, działania edukacyjne). Od 2016 roku koordynator projektu „e-Mediateka CLZ”.

 

Pliki do pobrania

facebook