Dodana: 23 maj 2017 08:24

Zmodyfikowana: 23 maj 2017 08:24

Problemy prawa medycznego - konferencja naukowa na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB w Białymstoku

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB w Białymstoku, zaplanowanej na 26 maja 2017 r, konferencji naukowej o tytule „Problemy prawa medycznego”.

Ilustracja do artykułu sluzba_zdrowia.jpg

Inicjatywa zorganizowania spotkania poświęconego wyżej wymienionej tematyce jest wyrazem rosnącego zainteresowania problematyką prawnomedyczną. Celem konferencji jest propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń dotyczących medycyny i prawa – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymagających wzmożonej atencji – zagadnień problematycznych. Wymagają one aktywności eksperckiego środowiska medycznego, prawniczego oraz przedstawicieli licznych innych środowisk fachowych związanych z profesjonalnym świadczeniem usług medycznych.

Przebieg konferencji obejmuje panel wystąpień poświęconych wybranym, spornym zagadnieniom styku prawa i medycyny, które wywołują kontrowersje w piśmiennictwie oraz praktyce zarówno medycznej jak i prawniczej. Tematyką wystąpień będą zróżnicowane zagadnienia, takie jak: odpowiedzialność za działanie w zespole leczniczym, aspekty występku leczenia bez zgody, obowiązkowe szczepienia ochronne, telemedycyna, tajemnice lekarska i psychiatryczna oraz praktyczne aspekty orzecznictwa karnego w tzw. „sprawach lekarskich”. Po wystąpieniach przeprowadzona zostanie dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

Zapraszamy uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu. Ufamy, że dyskusja nad konferencyjną tematyką pozwoli wspólnie rozszerzyć horyzonty naukowe. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele renomowanych krajowych ośrodków badawczych. W załączeniu plan konferencji wraz z niezbędnymi, bardziej szczegółowymi, informacjami organizacyjnymi. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego:

Konferencja „Problemy prawa medycznego” UMB Białystok, 26 maja 2017r., Sekretarz Konferencji: mgr Krzysztof Michalak, kontakt: k.michalak@doctoral.uj.edu.pl
    
Opłata konferencyjna: 75 zł

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są pracownicy UMB, sędziowie, studenci UMB oraz studenci prawa.

 

Rachunek do wpłat:

40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 - rachunek NBR stosowany w obrocie krajowym
PL40124052111111000049207392 - rachunek IBAN stosowany w obrocie zagranicznym

w tytule przelewu należy podać: Konferencja „Problemy prawa medycznego” UMB Białystok

 

Partner Naukowy:

facebook