Dodana: 6 czerwiec 2017 08:55

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2017 08:55

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Figura bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową: „Figura bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”.

Ilustracja do artykułu ikona.png

Konferencja odbędzie się w dniach 9–10 czerwca br. w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej (VI piętro).
Obrady plenarne przewidziano w godz. 9:00 – 17:30 (piątek) i 10:00 – 12:30 (sobota).
Tematyka konferencji skupia się między innymi wokół zagadnień: obrazu i roli książki, biblioteki i bibliotekarza w regionie; roli książki, biblioteki w życiu i twórczości Łukasza Górnickiego; filozoficznych, socjologicznych i kulturowych kontekstów dziejów bibliotek na Podlasiu; inspiracji literackich i pozaliterackich figurą bibliotekarza w procesie kulturotwórczym.

 

Informujemy jednocześnie, że dnia 9 czerwca o godz. 14:00, w ramach konferencji, w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej (VI piętro) odbędzie się panel dyskusyjny „Kulturotwórcza rola biblioteki w regionie – potrzeby i wyzwania XXI wieku”. Podczas spotkania w gronie humanistów, historyków, literaturoznawców, bibliotekarzy i bibliologów chcielibyśmy porozmawiać o wyzwaniach czekających w XXI wieku na biblioteki jako instytucje kultury i nauki.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP 3 Białystok oraz Polskie Radio Białystok. Dziękujemy również Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku za objęcie konferencji patronatem kulturalnym.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

 

 

Szczegółowe informacje:  

Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej - (85) 67 67 266, dzialnaukowy@ksiaznicapodlaska.pl 

źródło: Ksiąznica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

facebook