Dodana: 30 sierpień 2018 13:00

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2018 13:00

Do 20 września trwa drugi nabór wniosków w programie "Ja w internecie"

22 gminy z Podlaskiego skorzystały do tej pory z grantów w programie „Ja w internecie”. Teraz szansa dla kolejnych miejscowości w regionie! Do 20 września trwa drugi nabór wniosków. Gminy biorące udział w programie mogą otrzymać do 150 tysięcy złotych na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców (w tym na zakup komputerów), dofinansowanie wynosi 100 procent, nie jest potrzebny wkład własny.

Ilustracja do artykułu ja_w_Internecie_grafika2.jpg

W programie „Ja w internecie” w III obszarze konkursowym, m.in. w województwie podlaskim (a także pomorskim i warmińsko-mazurskim) w szkoleniach może wziąć udział 14 650 mieszkańców. Kwota przeznaczona na działania szkoleniowe w trzech województwach wynosi 8 204 000 zł. 

Program „Ja w internecie”, realizowany przez Fundację Legalna Kultura, jest skierowany do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) – ma nauczyć bezpiecznego korzystania z internetu, pokazać, jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu i wzmocnić pozycję na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. Gminy mogą ubiegać się o granty do 150 tysięcy złotych, w programie nie jest wymagany wkład własny, a dla mieszkańców szkolenia są bezpłatne. Tematy szkoleń dopasowane są do potrzeb mieszkańców. Gminy mogą wybrać co najmniej dwa, spośród siedmiu, tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Gminy mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu. Po zakończeniu programu komputery zostają w gminie, można je przekazać szkole lub ośrodkowi kształcenia nauczycieli na jej terenie.

Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gminy. 

  •  Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie jawinternecie.edu.pl
  • Przygotowując wniosek można posiłkować się poradnikiem dla wnioskodawców, który znajduje się na stronie jawinternecie.edu.pl:

- https://jawinternecie.edu.pl/pomorskie-warminsko-mazurskie-podlaskie/poradnik-obszar-iii/;

  • Lista przyznanych do tej pory grantów w woj. warmińsko-mazurskim: zobacz.
facebook