Dodana: 7 październik 2017 13:38

Zmodyfikowana: 7 październik 2017 13:38

Bezpłatne szkolenie w Białymstoku dotyczące obowiązkowej rejestracji chemikaliów stosowanych w przedsiębiorstwach

18 października 2017 r. w Białymstoku odbędzie się seminarium pt.: Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski – rejestracja 2018 w pigułce, organizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH i CLP oraz Biurem ds. Substancji Chemicznych. Seminarium skierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw, które w swojej dzialalności mają styczność z substancjami chemicznymi. Pełna rejestracja stosowanych chemikaliów będzie obowiązkowa od 2018 roku.

Ilustracja do artykułu e15.JPG

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z wymogami rejestracyjnymi rozporządzenia REACH
w związku ze zbliżającym się 
terminem rejestracji pełnej - 1 czerwca 2018 roku.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, którzy:

  • produkują lub importują (spoza UE) substancje lub mieszaniny chemiczne;
  • produkują lub importują (spoza UE) wyroby (np. materiały budowlane, elektronikę, zabawki, maszyny, części zamienne, tekstylia), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia lub z których następuje zamierzone uwolnienie substancji chemicznych podczas normalnych lub racjonalnie przewidywanych warunków stosowania;
  • produkują lub importują substancje jako takie lub w mieszaninie;
  • produkują lub importują wyroby, z których substancja jest uwalniana w sposób zamierzony;
  • są dystrybutorem;
  • są dalszym użytkownikiem.

Seminarium poświęcone będzie tematyce rozporządzenia REACH, a w szczególności wypełnieniu obowiązków rejestracyjnych. Art. 5 tego aktu prawnego wskazuje, że jeżeli firma nie zarejestruje swojej substancji w określonym terminie, nie będzie mogła jej produkować/ importować i wprowadzać na rynek unijny. Proces rejestracji jest na tyle skomplikowany i kosztowny, że do działania należy przystąpić wcześniej, dlatego też nasze seminarium ma Państwu wskazać różne możliwości pomocy i wsparcia oraz sposób postępowania podczas dokonywania rejestracji substancji. Na zakończenie seminarium odbędzie się panel dyskusyjny dla przedsiębiorców zainteresowanych szczególnymi wymogami rejestracyjnymi rozporządzenia  REACH.

Seminarium poprowadzi:

Pani dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Miejsce:

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja on-line http://reach.pfrr.pl do 13 października 2017 r.

Więcej informacji na temat rejestracji w przyszłym roku można znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów: www.echa.europa.eu/pl/reach-2018.

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Wrzesińska

tel.: 85 740 86 77 (8:00-16:00)                         
e-mail: 
wrzesinska@pfrr.pl

facebook