Dodana: 10 kwiecień 2019 06:51

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2019 06:51

Aksjologiczne i prawne problemy niepełnosprawności - konferencja na Wydziale Prawa UwB

Ponad 120 naukowców z całej Polski i z zagranicy (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Belgii, Rosji, Białorusi) przez dwa dni - 11 i 12 kwietnia br. - będzie prezentować wyniki swoich badań nad niepełnosprawnością w Białymstoku.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się problematyką niepełnosprawności - m.in. prawników, filozofów, socjologów, pedagogów, lekarzy, politologów i ekonomistów oraz praktyków mających do czynienia w codziennej pracy z różnymi aspektami niepełnosprawności, których doświadczenia w istotny sposób wzbogacą teoretyczną dyskusję. 
Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Międzynarodowego, Katedrę Prawa Administracyjnego oraz Zakład Filozofii Prawa i Etyki Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w ramach  sieci  naukowej „Wykluczenie społeczne-solidarność społeczna“. Partnerem przedsięwzięcia jest Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami.
Program w zalączniku.
mat. org

Pliki do pobrania

facebook