Dodana: 27 luty 2019 12:29

Zmodyfikowana: 27 luty 2019 15:12

Informacja dla wytwórców odpadów wpisanych do rejestru BDO

Wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, niepodlegający obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, którzy złożyli wniosek o wpis do rejestru BDO (Baza Danych o Odpadach) – przed 15 stycznia 2019 r. – powinni wypełnić dodatkowy formularz aktualizacyjny.

Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w indywidualnych kontach BDO nie mają wypełnionego Działu XII. -  powinni złożyć wniosek aktualizacyjny w zakresie tego działu.

W tym celu należy wypełnić formularz aktualizacyjny umieszczony poniżej w plikach do pobrania (Dział I i Dział XII) wraz z oświadczeniem i przedłożenie marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu.

Wypełniając Dział XII pkt 2 należy podać kody i nazwy rodzajów wytwarzanych odpadów stosownie do każdego miejsca prowadzenia działalności w tym zakresie.

Informacje w tym zakresie dostępne pod numerami telefonów: 85 66 54 592, 85 66 54 448, 85 66 54 473

 Pliki do pobrania w załącznikach na dole strony.

 Szersze informacje dotyczące rejestru BDO

Pliki do pobrania

facebook