Dodana: 20 marzec 2019 15:39

Zmodyfikowana: 20 marzec 2019 16:02

Drugi konkurs na stanowisko dyrektora szpitala wojewódzkiego w Łomży

W środę, 20 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego. Szczegółowe wymagania odnośnie kandydatów będą zawarte w ogłoszeniu.

 

Ogłoszenie drugiego konkursu jest następstwem nierozstrzygnięcia poprzedniego postępowania konkursowego na to stanowisko, ogłoszonego pod koniec lutego br. Wpłynęły wówczas dwie oferty. W poniedziałek, 18 marca, komisja konkursowa dokonała oceny ofert i przeprowadziła indywidualne rozmowy z kandydatami przystępującymi do konkursu. W wyniku przeprowadzonych trzech kolejnych głosowań, komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży bezwzględną większością głosów. Wobec czego komisja uznała, że postępowanie jest nierozstrzygnięte.

Więcej informacji konkursie znajduje się pod linkiem: 
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/oferty_pracy/praca_dyrektorzy_jednostek/oferta-pracy-na-stanowisko-dyrektor-szpitala-wojewodzkiego-im-kardynala-stefana-wyszynskiego-w-lomzy-z-2019-03-20-3.html 

 

 

facebook