Dodana: 3 styczeń 2019 13:43

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2019 08:40

Spotkanie opłatkowe w Drohiczynie

Tradycją stały się już organizowane co roku w okresie bożonarodzeniowym spotkania opłatkowe z samorządowcami w Drohiczynie. Tak stało się i tym razem. 3 stycznia 2019 r. na zaproszenie ks. bpa Tadeusza Pikusa do Drohiczyna przyjechali podlascy parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawicieli rządu i samorządu lokalnego – burmistrzowie, starostowie, radni, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury, służby zdrowia, podlaskich uczelni, przedsiębiorców, dziennikarzy i Miłośników Mazowsza i Podlasia.

Ilustracja do artykułu IMG_4183.JPG

Od zaśpiewania kolędy "Przybieżeli do Betlejem pasterze” rozpoczęło się spotkanie opłatkowe z samorządowcami w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Gości powitał ks. prał. Zbigniew Rostkowski, Kanclerz Kurii Diecezjalnej.

W klimat bożonarodzeniowy wpisał się wygłoszony przez ks. bpa Tadeusza Pikusa referat pt. "Młodzież polska przełomu tysiącleci na fali gwałtownych przemian polityczno-cywilizacyjno-kulturowych”.

– Tylko wspólny i mądry wysiłek może pomóc w znalezieniu każdemu człowiekowi swojego miejsca na ziemi, by mógł rozwijać właściwe relacje społeczne, niezbędne do prowadzenia w pełni godnego życia we wspólnocie ludzkiej i realizować swoje powołanie do świętości – zauważył ks. biskup.

W imieniu wszystkich zgromadzonych samorządowców Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki podziękował Ekscelencjom za dotychczasową posługę, współpracę oraz życzył obfitości łask Bożych w Nowym Roku oraz tego, aby diecezja drohiczyńska nadal była miejscem, gdzie każdy może doświadczyć spotkania z żywym Bogiem oraz drugim człowiekiem. 

Podniosłą rangę wydarzeniu nadało wręczenie ks. bp. seniorowi Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi, medalu 100. odzyskania niepodległości, którego dokonał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

O oprawę muzyczną zadbał Chór Szkolny Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu pod dyrekcją Jolanty Drewnowskiej-Koziarskiej oraz Dawida Koca. Kolędy i pastorałki w połączeniu z krótkimi scenkami odnoszącymi się do życia współczesnego człowieka wprowadziły zebranych w uroczysty, bożonarodzeniowy nastrój.

(na podst. drohiczynska.pl) 

facebook