Dodana: 2 sierpień 2017 13:38

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2017 13:38

Nowa Gazeta "Senior Podlaski"

Na podlaskim rynku ukazało się pierwsze wydanie nowej gazety "Senior Podlaski". To gazeta dla dojrzałych, twórczych i aktywnych. Będzie miała wersję elektroniczną oraz drukowaną. Gazeta jest częścią projektu„Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany” realizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski

Ilustracja do artykułu Gazeta_baner_-tytulowy-1024x329.jpg

Jak informuje nas redaktor naczelny Jan Oniszczuk - projekt zakłada zorga­nizowanie i przygotowanie redakcji składającej się z osób w wieku po­wyżej 60. lat skupionej wokół stro­ny internetowej (miniportalu) podlaskisenior.pl.

Redaktorzy pochodzą z sze­ściu powiatów – w sumie ok. 70 osób. Uczą się dziennikarstwa obywatelskiego, używania pro­gramów edytorskich, korzystania z narzędzi internetowych. Istotą projektu jest aktywizacja ludzi po sześćdziesiątce: zachęcenie ich do aktywności społecznej i kultural­nej, do zdobywania nowych umie­jętności, słowem – do wpływania na rzeczywistość.

Wspomniany portal będzie redagowany przez seniorów w stylu spokojnym i rzeczowym: bez pośpiechu i sensacji. Ma być uży­teczny - służyć do komunikowa­nia się różnych środowisk senio­ralnych, a także do kontaktów z otoczeniem: władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, media­mi. Ma też publikować praktyczne informacje i porady, promować twórczość artystyczną, inicjować konieczne zmiany. Być może z czasem – w co głęboko wierzymy – stanie się uniwersalnym me­dium interesującym dla wszyst­kich bez względu na wiek.

Ta gazeta jest czymś w rodzaju wehikułu czasu, który ma przepro­wadzić uczestników pro­jektu ze świata prasy drukowanej do świata mediów cyfrowych.

 

facebook