Dodana: 29 kwiecień 2018 08:55

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2018 08:55

Rajd rowerowy po Puszczy Białowieskiej

W sobotę, 28 kwietnia Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego spotkał się w Białowieży z uczestnikami sześciodniowego rajdu rowerowego zorganizowanego na terenie obwodu grodzieńskiego, obwodu brzeskiego i w Puszczy Białowieskiej – także jej polskiej części.

Ilustracja do artykułu glowne Bike4SDGs  (20).jpg

 

To już trzecia edycja rajdu, w którym udział biorą m.in. członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowani na terenie Republiki Białoruś. Organizatorem wyprawy jest UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Bogdan Dyjuk na spotkanie z uczestnikami rajdu przyjechał na pieszo-rowerowe przejście graniczne w Białowieży, z którego – przypomnijmy – od czerwca 2015 roku można korzystać bez wizy.

- Jesteśmy na przejściu granicznym, które cieszy się olbrzymią popularnością turystów. Ważne jednak, żeby pamiętać, że całkiem niedaleko jest też drugie przejście Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustowskim, otwarte dla ruchu pieszego, rowerowego i kajakowego – mówił Bogdan Dyjuk. - Oba te przejścia spisują się w działania promocyjne województwa podlaskiego. Nie bez powodu nasze województwo określane jest mianem „Bramy na Wschód”. Dlatego cieszymy się, że w programie rajdu znalazła się wizyta na terenie podlaskiego, w Białowiezy gdzie możemy porozmawiać jak jeszcze lepiej wykorzystać te możłiwości

Trwający rajd rowerowy - Bike4SDGs – odbył się już w 2016 i 2017 roku. Teraz jednak jest rekordowy pod względem długości trasy. W ciągu sześciu dni rowerzyści pokonają aż 274 km, głównie na terenie obwodu brzeskiego i grodzieńskiego na Białorusi. Wydarzenie to jest realizowane w celu promowania Celów Zrównoważonego Rozwoju na Białorusi i podróżowania przez leśne krajobrazy Puszczy Białowieskiej – ostatniego pozostałego w Europie pradawnego lasu i światowego dziedzictwa UNESCO.

Tegoroczna kampania Bike4SDGs 2018 ma na celu m.in. wzmocnienie współpracy transgranicznej między Białorusią i Polską w zakresie konserwacji Puszczy Białowieskiej i rozwoju turystyki – stąd też UNDP zaprosiło rowerzystów z Polski do udziału w ostatnim etapie przejażdżki Bike4SDGs 2018, w dniach 27-29 kwietnia 2018 r.

Na terenie Białorusi Bike4SDGs koncentruje się przede wszystkim na:

- znaczeniu budowania społeczeństwa integracyjnego, w którym ludzie o różnych zdolnościach są akceptowane i zaangażowane w równym stopniu. Uczestnicy rajdu w każdej z miejscowości spotykają się z rodzinami i osobami dotkniętymi jakimś rodzajem niepełnosprawności.Na całym świecie ludzie żyjący z różnymi formami niepełnosprawności często spotykają się z izolacją, błędną diagnozą, stygmatyzacją i niewystarczającym wsparciem społeczności, które stanowią silne bariery dla prowadzenia godnego życia. Bike4SDGs służy jako platforma do angażowania osób z różnymi formami niepełnosprawności we wspólne działania i zbierania ich opowieści, aby dzielić się nimi i prezentować kroki, które mogą być i są podejmowane przez ONZ i jej partnerów na drodze do budowania integracyjnego społeczeństwa równych szans na Białorusi.

- znaczeniu zasobów leśnych, włącznie z atrakcjami turystycznymi i infrastrukturą, dla zrównoważonego rozwoju i dobrobytu lokalnych społeczności, którzy nadal są w dużej mierze i pośrednio uzależnieni od lasów. Bike4SDGs ujawni te problemy, spotykając się z ludźmi, z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy korzystają się z zasobów leśnych, aby poprawić ich warunki życia, ale zachowując szacunek dla środowiska. Ich historie zostaną przetłumaczone na produkty PR, aby odzwierciedlić wiele korzyści, jakie lokalne społeczności otrzymują z ochrony i zrównoważonego zarządzania lasami. Wydarzenie podkreśli również silny potencjał rozwoju turystyki leśnej na Białorusi, co jest szczególnie istotne dla Puszczy Białowieskiej – strefy bezwizowego przejazdu (przedłużonej do 10 dni od 1 stycznia 2018 r).

 

facebook