Dodana: 18 sierpień 2017 14:05

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2017 14:05

Opracowanie architektoniczne Szlaku Kanału Augustowskiego. Ależ w tym jest potencjał!

Po Augustowie, to właśnie w Białymstoku – w Operze i Filharmonii Podlaskiej – można oglądać wystawę projektów dotyczących stanicy wodnej w Rudawce – Kurzyńcu, wykonane przez zespół Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Warto się pospieszyć, bo wystawa czynna będzie do 29 sierpnia. Z Białegostoku pojedzie jeszcze na Białoruś i Litwę.

Ilustracja do artykułu gl.jpg

W piątek 18 sierpnia Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego w towarzystwie twórców i pomysłodawców, a przede wszystkim prof. Jerzego Uścinowicza z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz Tadeusza Jaworskiego z augustowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja” otworzyli tę wystawę.

Zobaczyć na niej można 8 spośród 20 projektów stanic wodnych/przystani wodnych ulokowanych przy Kanale Augustowskim. Tych 8 zaprezentowanych projektów, to 8 modeli opracowanych wg różnych stylów architektonicznych dotyczących jednego miejsca – szczególnego i symbolicznego na Kanale Augustowskim, mianowicie stanicy wodnej w Rudawce – Kurzyńcu, miejscu łączącym Polskę z Białorusią. Wszystkie wykonane zostały w Zakładzie Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

- Kanał Augustowski jest jedną z dwóch największych atrakcji turystycznych Podlaskiego. Już pod koniec września chcemy ze stroną białoruską usankcjonować drogę wodną Biebrza-Niemen, poprzez Kanał Augustowski właśnie. Ale żeby kanał był produktem na miarę swoich możliwości, potrzebne są inwestycje w infrastrukturę, promocję. Tym bardziej więc dziękuję panu profesorowi Uścinowiczowi, że wspólnie ze swoimi współpracownikami pokazał jak Kanał Augustowski może w XXI wieku wyglądać. Chodzi w końcu o to, żeby tworzyć rzeczy spójne, ale i adekwatne do czasów współczesnych – mówił w czasie otwarcia wystawy Bogdan Dyjuk. – Myślę, że przy umiejętnym promowaniu idei zagospodarowania kanału augustowskiego jest możliwość wykorzystania tych projektów.

Nie byłoby tego projektu gdyby nie zaangażowanie i pasja dwóch osób: Tadeusza Jaworskiego, augustowskiego społecznika ze Stowarzyszenia „Integracja” i profesora Jerzego Uścinowicza z Politechniki Białostockiej.

Na początku 2017 r. zespół pracowników Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (z udziałem studentów), na prośbę augustowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja” i przy wsparciu działaniem Euroregionu „Niemen”, podjął się opracowania naukowo-badawczego oraz projektowego Szlaku Turystycznego Kanału Augustowskiego. Efekty pracy nad tą inicjatywą swym patronatem wsparły: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Starostwo Powiatu Augustów i Urząd Miasta Augustów.

- To zintegrowana wizja sekwencji stanic i przystani wodnych ulokowanych przy Kanale. Spełniać mają one zarówno podstawowe, jak i rozbudowane potrzeby turystyczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Mają być różne w skali, zależnie od potrzeb i miejsc ulokowania. Mają być zbudowane na różnych, „tutejszych” wartościach kulturowych i przyrodniczych naszego regionu. Ma to być architektura wywiedziona „z wody i lasu”, wywiedziona z architektury naszych miast i wsi – przez które, lub obok których - Kanał przepływa – opisuje założenia towarzyszące architektom prof. Uścinowicz. - To architektura odwołująca się do wartości dawnych, ale i cywilizacyjnie otwarta na przyszłość. To architektura zbudowana w jej silnym związku z regionem, wywiedziona z jego wartości kultur lokalnych, ale i zbudowana na wartościach uniwersalnych, otwarta na pogranicze kultury polskiej, białoruskiej, rosyjskiej i litewskiej, łotewskiej… Jedyna i niepowtarzalna, nigdzie indziej niewystępująca, architektura naszego wspólnego Kanału.

Profesor Uścinowicz jest przekonany, że praca jego zespołu wychodzi naprzeciw tym potrzebom, które z turystyką są związane. Chodzi o to, żeby ludzie pływając po pięknym kanale, mogli w pełni rejestrować i podziwiać lokalną architekturę.

Ten projekt to przede wszystkim przyczynek do dyskusji na temat tego, jak powinien Kanał wyglądać, jakie funkcje pełnić. Tadeusz Jaworski zaś, którego upór i pasja doprowadziły do powstania zarówno projektu i wystawy – sięga marzeniami jeszcze dalej. Wierzy, że w przyszłości uda się wzdłuż Kanału Augustowskiego zrealizować ambitne plany i powstaną tam nowoczesne stanice.

- Mamy przykłady choćby z Żuław, gdzie też podobna inicjatywa była. To może potrwać trochę, ale wierzę, że nam się uda – nie ma wątpliwości Tadeusz Jaworski.

Bogdan Dyjuk zapewnił o wsparciu dla tej idei Samorządu Województwa Podlaskiego. Wymienił też źródła, z których ewentualni inwestorzy mogliby skorzystać przy realizowaniu tej inwestycji, chodzi przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny, ale też programy centralne, jak Infrastruktura i Środowisko.

facebook