Dodana: 28 maj 2018 11:50

Zmodyfikowana: 28 maj 2018 11:50

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert – Rejs Integracyjny Szlakiem Kanału Augustowskiego

Dnia 24 maja 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie pn.: REJS INTEGRACYJNY SZLAKIEM KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO.

Ilustracja do artykułu kajak.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: est.sekretariat@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 29 maja do dnia 5 czerwca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

facebook