Dodana: 30 kwiecień 2018 10:33

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2018 10:33

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert – Rajd rowerowy „Polska-Białoruś” – Szlakiem Green Velo i August Velo

Dnia 27 kwietnia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Szalonych Rowerzystów – GSzR pn.: Rajd rowerowy „Polska-Białoruś” – Szlakiem Green Velo i August Velo.

Ilustracja do artykułu green veloooo.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu
i Turystyki lub na adres e-mail: est.sekretariat@wrotapodlasia.pl  w terminie do dnia
7 maja 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania TUTAJ

facebook