Dodana: 16 marzec 2018 13:06

Zmodyfikowana: 16 marzec 2018 13:06

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Aktywne odkrywanie dziedzictwa w wioskach tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej

Dnia 12 marca 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Edukacyjnych pn. Aktywne odkrywanie dziedzictwa w wioskach tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres

 

e-mail: est.sekretariat@wrotapodlasia.pl  w terminie do dnia 23 marca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

 Oferta do pobrania TUTAJ

facebook