Dodana: 28 marzec 2019 15:03

Zmodyfikowana: 28 marzec 2019 15:03

69. Wszechnica Biebrzańska

Już w najbliższy weekend (30-31 marca) Biebrzański Park Narodowy zaprasza do udziału w 69. Wszechnicy Biebrzańskiej ph. „Nasz sąsiad wilk”.

rysunek wilka na śniegu obok nazwa wydarzenia

Pierwszego dnia Wszechnicy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów naukowców i przyrodników. Drugi dzień to tradycyjnie dzień terenowy. W programie jest także wycieczka na trasie Barwik - Budy dla zainteresowanych. Imprezę zakończy wspólne ognisko.

Wilk (Canis lupus) jest największym przedstawicielem rodziny psowatych. Obszar jego występowania obejmuję Eurazję i Amerykę Północną. Od niedawna obserwuje się stopniową ekspansję gatunku na nowe tereny i wzrost liczebności populacji. Wilki od zawsze budziły kontrowersje. Przez lata były przez ludzi tępione jako zwierzęta niepożądane zagrażające zwierzętom gospodarski i eksploatowane dla cennego futra. Na przestrzeni ostatniego półwiecza człowiek zaczął spoglądać na nie łaskawiej. Od konkurentów, których należy zwalczać, doczekały się statusu niezbędnego elementu ekosystemu. Poniewczasie zauważono, że człowiek nie jest w stanie zastąpić dużych drapieżników w przyrodzie. Na początku wilki były objęte ochroną okresową ograniczoną do czasu rozrodu, zaczęto ograniczać wielkości ich odstrzału, aż w końcu w wielu krajach doczekały się ochrony całkowitej. Duża w tym zasługa lepszego poznania ich roli w ekosystemie.

Wstęp wolny.

mat. od org.

facebook