Dodana: 13 maj 2017 10:58

Zmodyfikowana: 19 maj 2018 13:05

Nagrody w Sportach Olimpijskich

Do piątku 29 czerwca br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe, uzyskane w sportach olimpijskich.

Ilustracja do artykułu sport-1201014_1280.jpg

Podstawowymi kryteriami otrzymania nagrody jest uzyskanie jednego z następujących wyników sportowych w 2017 roku w sportach olimpijskich:

1)    zajęcie miejsca 1 – 6 w Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich,
2)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Świata,
3)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Europy,
4)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski,

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym mieszkającym na obszarze województwa podlaskiego. Za sporty olimpijskie/paraolimpijskie uznaje się sporty, które były rozgrywane podczas zimowych lub letnich igrzysk olimpijskich.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1)    kluby sportowe,
2)    okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu,
3)    organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej,
4)    zainteresowane osoby fizyczne samodzielnie.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł
(za każdy wniosek) wpłaconej na konto urzędu Miasta Białegostoku.

Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Bank PEKAO S.A.   26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
Tytułem: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Rekrutacja trwa do 29 czerwca 2018 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującym regulaminem przyznawania nagród.

Szczegółowe informacje w Referacie Sportu  (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki:
tel. 85 66 54 486 lub 483).

Nasz adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

DO POBRANIA:

REGULAMIN

WNIOSEK

Pliki do pobrania

facebook