Dodana: 17 wrzesień 2018 15:36

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2018 15:36

Sprinty na nartorolkach w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu

W niedzielę, 23 września na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 Białymstoku odbędą się zawody sprinterskie na nartorolkach w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Celem rywalizacji jest propagowanie biegów na nartorolkach jako dobrej formy uaktywnienia dzieci i młodzieży w okresie przygotowawczym do zimy. Zapisy do piątku, 21 września.

Ilustracja do artykułu nartorolki.jpg

TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się 23.09.2018r. na terenie Szkoły Podstawowej nr.32 ul. Pietrasze 29 w Białymstoku - boisko tartanowe. Start pierwszego zawodnika o godzinie 10.30  zgodnie z kolejnością startu.

ORGANIZATORZY                                                                                               
Szkoła Podstawowa Nr 32 Białystok i Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok

PARTNERZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Rada Rodziców SP 32 Białystok

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO I KOLEJNOŚĆ  STARTU
Zawody obejmują współzawodnictwo indywidualne w biegach na nartorolkach styl dowolny w poszczególnych kategoriach wiekowych z poniższą kolejnością startu:
1. Szkoły Podstawowe klasy  I i młodsi chłopcy  - 1 okrążenie 
2. Szkoły Podstawowe klasy  I i młodsze dziewczęta - 1 okrążenie 
3. Szkoły Podstawowe klasy II chłopcy - 1 okrążenie 
4. Szkoły Podstawowe klasy II dziewczęta - 1 okrążenie 
5. Szkoły Podstawowe klasy III chłopcy - 2 okrążenia 
6. Szkoły Podstawowe klasy III dziewczęta - 2 okrążenia
7. Szkoły Podstawowe klasy IV chłopcy  2 okrążenia 
8. Szkoły Podstawowe klasy IV dziewczęta - 2 okrążenia
9. Szkoły Podstawowe klasy V chłopcy - 3 okrążenia 
10. Szkoły Podstawowe klasy  V dziewczęta - 3 okrążenia
11. Szkoły Podstawowe klasy VI chłopcy  3 okrążenia 
12. Szkoły Podstawowe klasy VI dziewczęta - 3 okrążenia

UCZESTNICY
Osoby potrafiące poruszać się  na nartorolkach.

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ 
Zgłoszenia będą przyjmowane na drukach PZN, do dnia 21.09.2018 do godziny 15.00 w Biurze Zawodów w SP 32 ul. Pietrasze 29, tel. (85) 6750-451, fax. (85) 6752329 lub e-mail: awro65@wp.pl   Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę szkoły. Do startu zostaną dopuszczone osoby posiadające zgodę lekarza, rodziców lub opiekuna oraz posiadających ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w godzinach 9.30-10.00 w okolicach linii  startu i mety.  Imienne zgłoszenia w kategoriach dziewcząt i chłopców można też dokonać w dniu zawodów w biurze zawodów w okolicach startu i mety.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe zgodnie  z wytycznymi PZN, Regulaminem Zawodów oraz programem minutowym na zasadach biegu indywidualnego styl dowolny. Start na zasadzie interwałowej co 20s. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania  kasku, kijów, nartorolek, butów narciarskich. Jest możliwość wypożyczenia butów narciarskich w wypożyczalni przy SP32 po wcześniejszym zgłoszeniu. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy. 

NAGRODY 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i specjalne upominki.

ZASADY FINANSOWANIA
Koszty przygotowania trasy, opłaty sędziowskiej oraz koszty organizacji ponoszą organizatorzy. Koszty uczestnictwa ponoszą startujący.

facebook