Dodana: 8 maj 2018 11:28

Zmodyfikowana: 8 maj 2018 11:28

Rozstrzygnięcia. 5. Międzynarodowe Zawody w Kajakarstwie Memoriał im. Ireneusza Skowrońskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „5. Międzynarodowe Zawody w Kajakarstwie Memoriał im. Ireneusza Skowrońskiego” przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Pliki do pobrania

facebook