Dodana: 17 kwiecień 2018 13:53

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2018 13:53

Rozstrzygnięcia. Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar International Budokai

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar International Budokai” przez Mazowiecko – Podlaski Klub Karate.

Ilustracja do artykułu pobrane.jpeg

Pliki do pobrania

facebook