Dodana: 22 luty 2019 12:55

Zmodyfikowana: 22 luty 2019 12:55

Organizacja międzynarodowego biegu – VII Maraton Wigry

Dnia 20 lutego 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundację Ultra pn. „Organizacja międzynarodowego biegu – VII Maraton Wigry”.

Ilustracja do artykułu biegi-pixabay.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook