Dodana: 22 luty 2018 11:57

Zmodyfikowana: 22 luty 2018 11:57

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 21 lutego 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Zambrowski Klub Karate Kyokushin pn. „IV Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Zambrowa. Dzień Kultury Japonii w Zambrowie”.

Ilustracja do artykułu Bez nazwy 1.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 1 marca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

fot. www.karatezambrow.com

Pliki do pobrania

facebook