Dodana: 10 luty 2010 14:21

Zmodyfikowana: 10 luty 2010 14:21

Orliki w regionie

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zaprezentowany został w listopadzie 2007 roku przez premiera Donalda Tuska. Zakłada on budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju.


Założenia projektu:
1. Ogólnodostępny, wielofunkcyjny kompleks sportowy:
- boisko piłkarskie 30m x 62m,
- boisko wielofunkcyjne 18m x 32 m (koszykówka, siatkówka).
2. Certyfikowana nawierzchnia: trawa syntetyczna, poliuretan.
3. Zaplecze sportowo-socjalne.
4. Komfort eksploatacji: oświetlenie, ogrodzenie, piłkochwyty.
5. Wysoki standard, nowoczesne rozwiązania technologiczne.
6. Opieka trenera środowiskowego.

Program realizowany jest wspólnie przez rząd, samorządy wojewódzkie i podstawowe jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiaty). Adresowany jest do wszystkich jednostek samorządowych, bez względu na ich zamożność, położenie geograficzne oraz referencje polityczne osób sprawujących władzę.

Koszt budowy jednego kompleksu wynosi około 1 miliona złotych. Program jest współfinansowany przez:
- Ministerstwo Sportu i Turystyki: 1/3,
- Urzędy Marszałkowskie: 1/3,
- Jednostki samorządu terytorialnego: 1/3.

Jedną z najważniejszych intencji projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród obywateli i zapewnienie wszystkim mieszkańcom gmin możliwości czynnego uprawiania sportu, niezależnie od statutu majątkowego czy pozycji społecznej. Ponadto program zakłada udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu oraz zmniejszenie dysproporcji w tej dziedzinie pomiędzy Polską i innymi krajami europejskimi. Program „Moje Boisko - Orlik 2012” jest również ważnym punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu, głównie w kontekście przyznania Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012.

Więcej szczegółowych informacji na temat poszczególnych procedur, założeń programowych oraz etapów realizacji kompleksów sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.


facebook