Dodana: 10 grudzień 2014 13:33

Zmodyfikowana: 12 listopad 2015 12:34

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Anna Naszkiewicz

Anna Naszkiewicz ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dotychczas w swojej pracy zawodowej była związana głównie z organizacjami pozarządowymi, pracowała m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach a ostatnio pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES SA w Suwałkach. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich – przygotowywała pierwsze projekty na działalność wspomnianego PNTPW w Suwałkach. Po studiach zdobyła również uprawnienia członka rad nadzorczych oraz zarządcy nieruchomości a zdobywając kolejne kompetencje piastowała również stanowisko doradcy wojewody podlaskiego. Będąc osobą aktywną społecznie pomagała w rozwiązywaniu problemów na terenie Suwalszczyzny, a dzięki zdobytemu doświadczeniu zna również strukturę funkcjonowania samorządu i administracji.

Od dnia 8 grudnia 2014 r. Pani Anna Naszkiewicz pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

facebook